Uwaga! Wymiana pojemników na odpady zmieszane

               Informujemy, że od 01.08.2023 roku następuje zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Najważniejsze informacje:

  • Od sierpnia br. odpady będzie odbierała firma REMONDIS sp. z o.o.

  • Od dnia 03.07.2023 roku firma REMONDIS sp. z o.o. rozpoczyna wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane.

  • Jako pierwszy będzie wyposażany Rejon I czyli miejscowość PAPROTNIA.

    Jest to efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Teresin”.

 

UG Teresin

Wielkość czcionki
Kontrast