Sposoby szacowania strat przez rolnika spowodowanych suszą w 2023 r.

Uwaga rolnicy!

Pismem z dnia 18 lipca 2023r. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie poinformował, że podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem aplikacji „zgłoś suszę rolniczą”. Złożenie ww. wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Link do aplikacji oraz strony monitoringu suszy rolniczej:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

 https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1428082/

Producent rolny w aplikacji możne oszacować szkody również po zbiorach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. (Dz. U. z 2023r. poz. 1350) rolnik może również zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez komisję gminną. Komisja może dokonać szacowania szkód wyłącznie w uprawach do czasu ich zbioru (nie szacujemy ściernisk, zboża w magazynach, itp.)

Z prac komisji sporządzony będzie raport oszacowania szkód (przekazywany do Wojewody), a nie protokoły przekazywane producentom rolnym.

Zaznaczyć należy, że wniosek złożony o oszacowanie szkód tylko przez komisję gminną, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia (jeśli takie będzie przewidziane)– musi być zgłoszenie w aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą”.

Pliki do pobrania:

Wniosek o oszacowanie szkód w wyniku wystąpienia suszy rolniczej_

 

Wielkość czcionki
Kontrast