WAŻNY KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ASENIZACYJNYCH

Dla sprawnej i bezpiecznej usługi odbioru ścieków z przydomowych szamb przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie, prosimy mieszkańców korzystających z usług asenizacyjnych Zakładu o zapewnienie dogodnego dostępu do szamba oraz zwrócenie uwagi na luźno biegające po nieruchomości psy.

Mieszkańców, posiadających betonowe ciężkie pokrywy, ze względu na przepisy BHP, prosimy o niezwłoczną ich wymianę na metalowe. Informujemy też, że w przypadku nieobecności właściciela nieruchomości w wyznaczonym terminie wywozu ścieków, usługę tę trzeba zamawiać na nowo, co wiąże się ze zdecydowanym wydłużeniem jej wykonania.

 

            Marek Jaworski

                                                                                                   dyrektor GZGK Teresin

gzwik teresin wóz asenizacyjny

Wielkość czcionki
Kontrast