STYPENDIA WÓJTA GMINY TERESIN PRZYZNANE

Komisja Stypendialna pozytywnie zaopiniowała wnioski dyrektorów szkół z terenu Gminy Teresin celem przyznania przez Wójta Gminy stypendiów dla uzdolnionych uczniów. Stypendium Wójta to sposób na docenienie uzdolnionych uczniów, ale również finansowe wsparcie w rozwijaniu zainteresowań i pogłębianiu wiedzy.

Stypendium za wysokie wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 otrzymało łącznie 58 uczniów: 42 uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie, 12 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Paprotni, 2 uczniów Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Budkach Piaseckich oraz 2 uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Szymanowie.

Przypomnijmy, że do stypendium wójta Gminy Teresin mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie i uzyskali tytuł laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym; 2) uzyskali najwyższe wyniki: to jest uzyskali średnią ocen odpowiednio: 5,4 – uczniowie klas IV, V i VI szkoły podstawowej, 5,3 – uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. 

Stypendia za I semestr roku szkolnego 2023/2024 będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy Teresin od 15 lutego. W tegorocznej edycji decyzją Komisji Stypendialnej zostało przyznanych 58 stypendiów. Łącznie na stypendia Gmina Teresin przeznaczyła w minionym semestrze kwotę 29 tys. zł.

Wójt Gminy Marek Olechowski gratuluje stypendystom osiągniętych wyników i składa wyrazy uznania za dotychczasową pracę włożoną w naukę. Szczególne podziękowania i wyrazy szacunku kieruje również do rodziców i nauczycieli wyróżnionych uczniów.

Przyłączam się do gratulacji, życząc sukcesów w drugim semestrze roku szkolnego 2023/2024.

 

Bogusław Bęzel

pełnomocnik Wójta ds. oświaty

Wielkość czcionki
Kontrast