Z PRAC RADY GMINY TERESIN

SESJA II. PIERWSZE DECYZJE NOWEJ RADY GMINY PODJĘTE

 

Za nami druga sesja nowo wybranej Rady Gminy Teresin. Samorządowcy spotkali się 16 maja. Tym razem przyjęli kilka uchwał. Najistotniejszą jej częścią były wybory wiceprzewodniczących Rady oraz składów osobowych komisji stałych.

 

W tajnym głosowaniu jednogłośnie zdecydowano powierzyć funkcję wiceprzewodniczących Rady Gminy Teresin kadencji 2024–2029 radnym Lechowi Kaźmierczakowi i Pawłowi Wróblewskiemu. Bardzo sprawnie przebiegło głosowanie nad poszczególnymi komisjami. Zgodnie z przepisami to do radnych należał też wybór przewodniczących dwóch komisji: rewizyjnej oraz skarg, wniosków i petycji (w pozostałych przypadkach to członkowie komisji wybiorą swoich przewodniczących). Oto ich składy: Komisja Rewizyjna – Grzegorz Wychowaniec (przewodniczący), członkowie: Katarzyna Kornacka, Marcin Pietrzak, Piotr Stychlerz, Daniel Zdanowski, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Hubert Konecki (przewodniczący), członkowie: Katarzyna Klata, Jakub Mitrowski, Grzegorz Wychowaniec, Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy – członkowie: Lech Kaźmierczak  Marcin Pietrzak, Piotr Stychlerz, Ryszard Śliwiński, Paweł Wróblewski, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – członkowie: Lech Kaźmierczak, Hubert Konecki, Bogdan Linard, Jakub Mitrowski, Daniel Zdanowski, Komisja Społeczna – członkowie: Damian Chojnacki, Marcin Janasz, Katarzyna Klata, Katarzyna Kornacka, Ryszard Śliwiński.

Radni ustalili także zasady i tryb udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Teresin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku. W dalszej części obrad podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Marka Olechowskiego. Uchwalono miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Teresin, na które będzie składało się: wynagrodzenie zasadnicze – 10.250,00 zł, dodatek funkcyjny – 3.150,00 zł oraz dodatek specjalny – łącznie 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Zgodnie z właściwymi przepisami, wójtowi przysługują także dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W kolejnym punkcie obrad Rada zajęła się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb.

Sesję zakończyły informacje Przewodniczącego Rady Gminy i wójta o ich działaniach w okresie międzysesyjnym.

 

 Redakcja

 

Teksty uchwał zamieszczone są na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Uchwały Rady Gminy”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

Wielkość czcionki
Kontrast