Informacje

NOWY CHODNIK W GRANICACH OSIEDLU

23 kwietnia 2024

Gmina Teresin wzbogaciła się o nowy obiekt infrastruktury komunalnej.

Na terenie Granic Osiedla zakończyła się właśnie kolejna gminna inwestycja. Wzdłuż ulicy Kaskiej, na tzw. Osiedlu Królów, wybudowany został drugi odcinek chodnika dla pieszych wraz z wjazdami do posesji. – Dziękujemy bardzo Gminie Teresin. Inwestycja ta niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz pozytywnie zmieni wizerunek dróg osiedlowych – ocenia radny i sołtys Paweł Wróblewski.

Redakcja

fot. Paweł Wróblewski

 

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski zaprasza na gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja

22 kwietnia 2024

 

Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski

zaprasza na gminne obchody

Święta Konstytucji 3 Maja

11:30 – Msza św. w intencji Ojczyzny oraz okolicznościowy program artystyczny w kościele parafialnym Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szymanowie.

 

Po Mszy św. odbędzie się złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego.

ZAPRASZAMY!

Szymanów, 3 maja 2024 r. /piątek/

 

DOTACJE DO ZAKUPU MAGAZYNÓW ENERGII

logo Gminy Teresin 13 kwietnia 2024

Z inicjatywy Wójta Marka Olechowskiego Gmina Teresin przystępuje do przygotowania kolejnego projektu parasolowego z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Konstrukcja projektów parasolowych polega na tym, że o wystąpienie o dofinansowanie i późniejsza realizacja należy do Gminy, a z przedmiotu dofinansowania korzystają w swoich domach przystępujący do projektu  mieszkańcy.

Przedmiotem obecnie przygotowywanego przedsięwzięcia będzie montaż magazynów energii u mieszkańców korzystających już obecnie z instalacji fotowoltaicznych. 12 kwietnia odbyło się spotkanie, na którym przekazane zostały mieszkańcom szczegóły projektu. Załączamy prezentację ze spotkania.

Spotkania informacyjne Magazyny Teresin format PDF

–Spotkania informacyjne Magazyny Teresin format MS PowerPoint

Aby przystąpić do projektu należy złożyć do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy ul. Zielona 20 deklarację i podpisać umowę na wizję lokalną miejsca montażu magazynu z przedstawicielami firmy AdMat-Eko, wspierającej technicznie Gminę Teresin w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Podpisywanie umów odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia 2024 r. w sali widowiskowej Dworca TO.Kultura ul. Torowa 2 w godz. 9.00-17.30. Umowę zobowiązani są podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Dodatkowe informacje Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych tel. 669 670 202.

WIZJE LOKALNE W TERENIE ZAPLANOWANE SĄ NA ŚRODĘ I CZWARTEK (17 i 18 kwietnia) W GODZINACH 8.00 – 20.00.

Poniżej przedstawiamy prezentację ze spotkania:

Spotkania informacyjne Magazyny Teresin format PDF

Spotkania informacyjne Magazyny Teresin format MS PowerPoint

 

Julita Labus-Kowalska

Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych Urząd Gminy ul. Zielona 20

96-515 Teresin

tel. 46 864 25 67; 669 670 202

UWAGA!

Nabór Deklaracji zgłoszeniowych do dotacji do zakupu magazynów energii został zakończony.

Istnieje możliwość złożenia Deklaracji i dołączenia do rezerwowej listy osób zainteresowanych dotacją, o ewentualnej możliwości dołączenia do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 1. Regulamin
 2. Deklaracja zgłoszeniowa

 

Uwaga! Wystąpią czasowe wyłączenia latarni ulicznych

logo Gminy Teresin 12 kwietnia 2024

Informujemy mieszkańców o możliwych wystąpieniach czasowego wyłączenia oświetlenia ulicznego w Teresinie w następujących ulicach:

 • Lipowa, Zielona, Al. XX-lecia, Wąska, 1 Maja,
 • Teresińska, Graniczna, Łąkowa, Długa, Zaciszna, Spokojna, Miła, Południowa, 15 sierpnia.

Wyłączenia mogą występować do 16 kwietnia 2024 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Przerwa w dostawie gazu ziemnego – 13.04.2024

logo gminy teresin 10 kwietnia 2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z planowaną przebudową gazociągu w ramach budowy tunelu drogowego w miejscowości Teresin, nastąpi przerwa w dostawie gazu ziemnego w dniu 13 kwietnia 2024 roku w godzinach od 8:00 do 22:00.

Przerwa obejmie następujące miejscowości:

 • Teresin Gaj
 • Paprotnia
 • Topołowa
 • Maszna
 • Pawłowice
 • Cholewy
 • Podkampinos
 • Kampinos
 • Kampinos A
 • Gawartowa Wola

Dołożymy wszelkich starań, aby przerwa w dostawie gazu trwała jak najkrócej. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności podczas korzystania z urządzeń gazowych po wznowieniu dostaw.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią pod n wie gazu trwała jak najkrócej. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności podczas korzystania z urządzeń gazowych po wznowieniu dostaw.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem 602 343 343 Tel. 792 008 866

Dodatkowe informacje:

 • Podczas przerwy w dostawie gazu prosimy o wyłączenie wszystkich urządzeń gazowych.
 • Po wznowieniu dostaw gazu może być konieczne odpowietrzenie urządzeń.
 • Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie.

 

SIME Polska  Sp. z o.o.

Spotkanie w sprawie Magazynów Energii

Logo Gminy Teresin 9 kwietnia 2024

Wójt Gminy Teresin zaprasza użytkowników instalacji fotowoltaicznych do składania deklaracji do przeprowadzenia wizji technicznej możliwości montażu magazynu energii w ramach konkursu 2.3 Odnawialne źródła energii typ projektów: Magazyny energii i ciepła nrFEMA.02.03-IP.01-020/24 dla Regionu Mazowieckiego Regionalnego i Regionu Warszawskiego Stołecznego na:

ZAKUP I MONTAŻ MAGAZYNU ENERGII
do istniejących instalacji fotowoltaicznych

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:
*w postaci papierowej do Urzędu Gminy Teresin, lub
*w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności) za
pośrednictwem platformy e-PUAP, bądź na adres mailowy urzad.gminy@teresin.pl.
Szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną przedstawione na spotkani w dniu:

12 kwietnia 2024 r., godz. 18.00
sala na Dworcu To.Kultura w Teresinie

Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, tel.:
46 864 25 67.


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja zgłoszeniowa 12.03.2024

Regulamin wyboru projektow

 

Wyniki w wyborach do Rady Gminy Teresin

9 kwietnia 2024

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

link zewnętrzny do strony wybory.gov.pl

Wielkość czcionki
Kontrast