Informacje

24 lipca wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym

Logo Wyścig Dookoła Mazowsza 22 lipca 2024

Informujemy, iż w dniu 24 lipca 2024 r. odbędzie się teresiński odcinek kolarskiego Wyścigu Dookoła Mazowsza.

W związku z tym w godzinach 13:00-19:00 mogą wystąpić czasowe wyłączenia ruchu na ulicach:

-Aleja XX-lecia

-ul.Szymanowska

-trakt św. Jana Pawła II

W tym czasie rekomendujemy korzystanie z objazdów i stosowanie się do instrukcji Policji i Straży Pożarnej obecnych na miejscu.

 

 

Start w dorosłe życie – ładuj akumulatory!

22 lipca 2024

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zaprasza młodzież w wieku 14+ na zajęcia w ramach projektu „Start w nowe życie – ładuj akumulatory!”, dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Dotacja została przyznana uchwałą nr 628/482/24 z dnia 25 marca 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić kartę zgłoszenia (w załączeniu) i odesłać wypełnioną na podany adres mailowy: dorota@ziemiachełmońskiego.pl.

Na zajęcia wymagany jest wygodny strój, mata do jogi, mała poduszka i ewentualnie cienki mały kocyk.

Więcej informacji na temat warsztatów pod linkiem:
https://ziemiachelmonskiego.pl/pl/start-w-dorosle-zycie-laduj-akumulatory-zapisy-na-zajecia-tre-dla-mlodziezy-14/

Zajęcia są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona, więc nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Kliknij tutaj by wypełnić
Zgłoszenie do projektu “Start w dorosłe życie”

PÓŁ WIEKU RAZEM, NA DOBRE I NA ZŁE!

11 lipca 2024

Szczęście jest tylko jedno…

w wielkiej ciszy wielkiego kochania.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Pół wieku razem! Co składa się na tak piękny i długi jubileusz? To 600 miesięcy,18 262 wspólnie spędzone dni,  niezliczone wschody i zachody słońca, wspólne śniadania, spacery czy obejrzane filmy. Pięćdziesiąt wspólnych lat, a wraz z nimi pięćdziesiąt wspólnie spędzonych świąt, wakacji, kolejnych rocznic ślubu…

Miłość, wierność i uczciwość małżeńską przyrzekali sobie 50 lat temu i choć nie zawsze było łatwo, niezmiennie trwali przy swoim boku, wspierając się wzajemnie. W rzeczywistości niewielu przypada w udziale świętowanie takiego jubileuszu. Złożona przysięga zobowiązuje do trwania obok siebie w zdrowiu i chorobie, na dobre i na złe. Choć podczas wspólnej drogi przeciwności nie brakuje, zadaniu temu można sprostać. Najlepszym tego dowodem jest czternaście szczęśliwych par małżeńskich z Gminy Teresin, które obchodziły piękny Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

Z tej okazji, 5 lipca, w gościnnych progach Hotelu Kuźnia Napoleońska, odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego gratulacje oraz najlepsze życzenia Jubilatom złożyli Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski, Przewodniczacy Rady Gminy Bogdan Linard oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Adamczyk. To wielki dar móc przeżyć wspólnie z ukochaną osobą pół wieku… . Jesteście Państwo godnym naśladowania wzorem, źródłem wiedzy i życiowego doświadczenia. Na co dzień udowadniacie, jak ważna jest odpowiedzialność za drugą osobę, umiejętność kompromisów i stawiania „my” ponad „ja” – mówił podczas uroczystości wójt Olechowski. Włodarz Gminy Teresin życzył również Jubilatom zdrowia oraz dalszych, długich, wspólnych lat w szczęściu. Następnie świętujące pary zostały uhonorowane Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz okolicznościowymi dyplomami i kwiatami. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć, lampki szampana, gromkiego 100 lat, wspomnień, rozmów oraz życzeń od najbliższych.

Złote Gody w 2023 świętowali: Marianna i Henryk Bielscy, Danuta i Józef Borkowscy, Danuta i Ryszard Brachowie, Danuta i Wiesław Dmochowie (odebrali swoje medale wcześniej, podczas uroczystego spotkania w UG), Danuta i Bogusław Filipkowie (odbiorą swoje medale w innym terminie), Grażyna i Wacław Kacprzakowie, Teresa i Zygmunt Łukasiakowie, Urszula i Feliks Marmuccy, Krystyna i Wacław Młodawscy, Maria i Andrzej Pietrasikowie, Teresa i Stanisław Walasikowie, Janina Szaciłowska-Wąchocka i Tadeusz Wąchocki, Lidia i Roman Wierzbiccy oraz Grażyna i Zdzisław Wójcikowie.

Czcigodni Jubilaci zaproszeni zostali do wspólnej fotografii, a następnie wraz z zaproszonymi gośćmi na uroczysty obiad oraz miłe chwile wspomnień. Wyjątkowy czas umilił minirecital w wykonaniu Bolesława Młodawskiego. Niespodzianką okazał się brawurowy, muzyczny popis jednej z uhonorowanych par – Państwa Grażyny i Zdzisława Wójcików.

Nasza Redakcja, składając gratulacje z okazji jakże pięknej 50. rocznicy ślubu, życzy Dostojnym Parom radości, która dostrzega piękno małych rzeczy, nadziei, która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt dalekie, pokoju, który koi, kiedy wszystko wyprowadza z równowagi, wiary, która dodaje oparcia, kiedy przerasta bezradność. Życzymy wielu dalszych lat wspólnego życia. Niech mijają w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków. Wszystkiego najlepszego!

Redakcja

Ograniczona praca Urzędu Gminy w dniach 15-18 lipca

11 lipca 2024

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od 15 do 18 lipca 2024 r. nastąpią utrudnienia w obsłudze interesantów w głównym budynku Urzędu Gminy przy ulicy Zielonej 20.

Związane jest to z tymczasową przeprowadzką referatów: finansów, w tym: kasy, organizacyjnego, ds. obywatelskich, sekretariatu wójta oraz Biura Obsługi Mieszkańców na I piętro budynku.

Od 19 lipca br. parter budynku będzie niedostępny dla interesantów do momentu zakończenia prac remontowo-modernizacyjnych.

Wejście do Urzędu zlokalizowane będzie od strony ul. Zielonej.

Na I piętro będzie się można dostać tylko windą.

W związku z przepięciem serwerowni chwilowo mogą nie działać systemy rządowe tj. Źródło.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

TERESIŃSKI OŚRODEK KULTURY zaprasza na „KOTLET 2024”

10 lipca 2024

TERESIŃSKI OŚRODEK KULTURY

zaprasza na

„KOTLET 2024”,

czyli potańcówkę na dechach

15 sierpnia 2024 r., od godz. 17:00

Plac Rekreacyjny przy al. XX-lecia 5a w Teresinie

Wstęp na wydarzenie wolny

W trakcie będzie można zjeść świeżutkie kotlety,

które z pewnością dodadzą sił wyczerpanym tańcem uczestnikom zabawy!

Organizatorzy

 

 

Aktywni mieszkańcy, silne organizacje – szansą lepszej przyszłości na Ziemi Chełmońskiego

10 lipca 2024

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” pozyskała środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego  na realizację projektu:  𝑨𝒌𝒕𝒚𝒘𝒏𝒊 𝒎𝒊𝒆𝒔𝒛𝒌𝒂ń𝒄𝒚, 𝒔𝒊𝒍𝒏𝒆 𝒐𝒓𝒈𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒄𝒋𝒆 – 𝒔𝒛𝒂𝒏𝒔ą 𝒍𝒆𝒑𝒔𝒛𝒆𝒋 𝒑𝒓𝒛𝒚𝒔𝒛ł𝒐ś𝒄𝒊 𝒏𝒂 𝒁𝒊𝒆𝒎𝒊 𝑪𝒉𝒆ł𝒎𝒐ń𝒔𝒌𝒊𝒆𝒈𝒐, który będziemy realizować do końca bieżącego roku.

 

Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz członków grup nieformalnych, osób fizycznych zainteresowanych podejmowaniem aktywności obywatelskiej na obszarze Ziemi Chełmońskiego.

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału i aktywności min. 20 organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz utworzenie przestrzeni do działalności obywatelskiej i społecznej mieszkańców z obszaru objętego zadaniem do końca grudnia 2024 r. poprzez działania edukacyjne i doradcze.

W ramach działań projektowych zaplanowane zostały działania takie jak:

50 h specjalistycznego doradztwa w zakresie :

  • księgowości i finansów,
  • zagadnień prawnych (w tym m.in. wprowadzenia zmian w KRS, rejestracja organizacji, OPP, przygotowania uchwał, umów i innych dokumentów związanych z prowadzeniem organizacji),
  • zarządzania organizacją i projektami (w tym m.in. planowanie źródeł finansowania działań statutowych, zarządzanie zasobami ludzkimi, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie) ,

 Organizacja warsztatów i spotkań tematycznych w tym:

  • 3 WARSZATATY których  tematyka  dotyczyć będzie  np. przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektów,  zakres związany z rozwojem osobistym liderek i liderów, który służyć będzie podniesieniu i wzmocnieniu ich kompetencji, wyposażenia w narzędzia służące do budowania i wzmacniania zespołu, wprowadzania zmiany czy budowania wizji organizacji  czy też  warsztat związany z angażowaniem młodych osób do działań w organizacjach pozarządowych, sposobów ich motywowania, przepisów związanych z organizacją wolontariatu etc. , który zostanie skierowany do przedstawicieli organizacji, w tym także młodych osób z obszaru objętego działaniem (np. młodzieżowych drużyn pożarniczych). Spotkanie warsztatowe zostanie zakończone kursem pierwszej pomocy przeprowadzonym przez uprawnioną osobę w ramach wolontariatu.
  • 4 OTWARTE SPORKANIA TEMATYCZNE – tematy będą dotyczyły najbardziej priorytetowych kwestii dla trzeciego sektora (np. zasad rejestracji i prowadzenia działalności przez KGW, źródeł finansowania działań organizacji, zasad prowadzenia działalności odpłatnej, diagnozowania potrzeb mieszkańców, prowadzenia księgowości w organizacji. Spotkania tematyczne, zakres oraz forma zajęć będą dobrane adekwatnie do pojawiających się potrzeb i problemów.

Regulamin uczestnictwa w projekcie, karty zgłoszeń i ogólny plakat  projektowy dostępny jest na stronie LGD https://ziemiachelmonskiego.pl/pl/aktywni-mieszkancy-silne-organizacje-szansa-lepszej-przyszlosci-na-ziemi-chelmonskiego/ 

W razie dodatkowych pytań prosimy o  kontakt  e-mailowy: drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl,  

lub telefonicznie do biura:  46 858 91 51.

Utrudnienia w obsłudze interesantów w głównym budynku Urzędu Gminy

8 lipca 2024

Informujemy, że od 8 do 12 lipca 2024 r. nastąpią utrudnienia w obsłudze interesantów w głównym budynku Urzędu Gminy przy ulicy Zielonej 20.

Związane jest to z tymczasową przeprowadzką referatów: finansów, w tym: kasy, organizacyjnego, ds. obywatelskich, sekretariatu wójta oraz Biura Obsługi Mieszkańców na I piętro budynku.

Od 15 lipca br. parter budynku będzie niedostępny dla interesantów do momentu zakończenia prac remontowo-modernizacyjnych.

Wejście do Urzędu zlokalizowane będzie od strony ul. Zielonej.

Na I piętro będzie się można dostać tylko windą.

W związku z przepięciem serwerowni chwilowo mogą nie działać systemy rządowe tj. Źródło.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość.

NOWY NUMER „PROSTO Z GMINY”

2 lipca 2024

Najnowszy, czerwcowy numer bezpłatnego, Teresińskiego Miesięcznika Samorządowego „Prosto z Gminy”, trafił już do punktów kolportażu na terenie wszystkich sołectw Gminy Teresin.

W tym wydaniu można przeczytać m.in. o:

– pracach Rady Gminy Teresin,

– wynikach wyborów do Europarlamentu w Gminie Teresin,

– budowie tunelu w Teresinie,

– obchodach Dnia Dziecka,

– stypendiach Wójta Gminy Teresin,

– akcji „Lato w szkole”,

– działalności szkół, bibliotek, TOK-u

– tegorocznej edycji Teresińskiej Nocy Cerwcowej.

Miesięcznik prezentuje także informacje o sukcesach sportowych zawodników UKS Filipides Teresin i UKS Diament Teresin.

 

Zapraszamy do lektury!

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast