Inwestycje

PIĘĆ FIRM CHCE BUDOWAĆ TUNEL W TERESINIE

11 września 2023

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie otworzyło oferty przetargowe na wykonanie robót w ramach budowy tunelu pod torami kolejowymi w Teresinie. Dzięki długo wyczekiwanej inwestycji mieszkańcy zyskają bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Ojca Maksymiliana Kolbego i ul. Szymanowskiej (droga powiatowa nr 3837W) z dwoma torami linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice.

Wiadomo, że do przetargu na budowę tunelu w Teresinie stanęło pięć firm. Złożone oferty otwarto pod koniec lipca. Jak informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, najistotniejsze jest to, że najniższa z nich mieści się w finansowych przewidywaniach samorządu powiatowego i PKP. – Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, tzn. uda się wyłonić wykonawcę robót oraz zebrać i zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na wykonanie tego zadania, to w ciągu 90 dni podpisana zostanie umowa z wybraną firmą – mówi dyrektor Dębowska. Od dnia podpisania umowy wykonawca będzie miał 30 miesięcy na zbudowanie tunelu w Teresinie.

Projekt obejmie swoim zakresem około 140-metrowy tunel drogowy pomiędzy Teresinem a Paprotnią wraz z przebudową układu przyległych ulic. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie pod torami dwóch pasów ruchu dla samochodów oraz ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

 

Redakcja

 

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów ŻOF

ŻYRARDOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY mapa 11 września 2023

Gmina Teresin od 2018 r. zaliczona została do nowo utworzonego subregionu żyrardowskiego. Samorządy subregionu podjęły decyzję o współpracy powołując Żyrardowski Obszar Funkcjonalny. Partnerstwo umożliwi maksymalne wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych. Niezbędnym środkiem do osiągnięcia tego celu jest zaplanowanie przedsięwzięć do realizacji.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o naborze wraz z formularzem. Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów.


ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO ŻOF! – link

ŻYRARDOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY mapa

ŻYRARDOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY mapa

SAMORZĄD MAZOWSZA WSPARŁ TERESIŃSKĄ SPÓŁKĘ WODNĄ

logo mazowsze serce polski - marszałka wojewodztwa mazowieckiego 18 lipca 2023

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 91 004,71 zł na konserwację rowów w Gminie Teresin. Wsparcie trafi do teresińskiej spółki wodnej. Środki zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

Konserwacja urządzeń melioracyjnych, odmulanie czy wykaszanie dna rowów – to przykłady zadań, które otrzymały dofinansowanie samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę na to, że takie działania są podstawą racjonalnego gospodarowania wodą. – Spółki wodne muszą dbać o stan sprzętu oraz regularnie porządkować rowy melioracyjne. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom suszy, ale też w ograniczaniu lokalnych podtopień i zalewania pól.

Wsparcie samorządu Mazowsza trafiło do teresińskiej spółki wodnej, która otrzymała 91 004,71 zł na zadanie związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Promesę z rąk marszałka Adama Struzika odebrali prezes Leszek Jarzyński oraz sekretarz Tomasz Tondera. –To głównie środki na odmulanie rowów, wykaszanie dna i skarp czy karczowanie – wskazuje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

 

źródło: mazovia.pl

#Mazowszepomaga

#programywspacia

#solidarnośćmazowiecka

#Mazowszedlamelioracji

SAMORZĄD MAZOWSZA PRZEZNACZYŁ 747 850,00 ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE TERESIN

7 lipca 2023

Blisko 750 tys. zł trafi do Gminy Teresin. To wsparcie samorządu Mazowsza na m.in. modernizację kortów tenisowych, inwestycje proekologiczne czy rozwój lokalnego centrum integracyjno-kulturalnego. 3 lipca umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wzięli udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński, wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka Rosa.

 

Dofinansowanie dla Gminy Teresin (fot. UMWM)

Dofinansowanie dla Gminy Teresin (fot. UMWM)

 

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że programy wsparcia samorządu województwa są dostosowane do potrzeb mieszkańców. – Prowadzimy aż 20 takich programów. Są one różne i dotyczą m.in. bazy sportowej, doposażenia ochotniczych straży pożarnych, tworzenia miejsc integracji czy ratowania zabytków. Efektami poprzednich edycji są też wyremontowane drogi czy zmodernizowane szkoły. To inwestycje, które służą Mazowszanom.

 

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów lokalnych. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 300 tys. zł zostanie zrealizowany projekt „Czyste ciepło w Gminie Teresin”.

Mazowsze dla sportu

Gmina Teresin otrzymała 297 850,00 tys. złotych dofinansowania na modrnizację kortów tenisowych w Teresinie w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”. Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja inwestycji przyczynił się do powstania nowoczesnego zespołu kortów tenisowych, będących bezpiecznym i komfortowym miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach samorząd województwa udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel w naszej gminie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury.

 

#Mazowszepomaga #programywspacia #solidarnośćmazowiecka

 

źródło: mazovia.pl

Bezzwrotne 7,5 miliona dla Gminy Teresin=100% kosztów przebudowy ulicy Spacerowej

Logo Gminy Teresin 12 kwietnia 2023

12 kwietnia Wójt Gminy Marek Olechowski przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Rosy podpisał umowę na sfinansowanie przebudowy ulicy Spacerowej w Paprotni. Bezzwrotna dotacja przyznana została w ramach naboru pn. Bezpieczne drogi, ogłoszonego przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Pokryje 100% kosztów inwestycji!!! Zakres robót obejmuje poszerzenie drogi, odwodnienie, budowę chodnika i inne elementy, zapewniające bezpieczeństwo na drodze. Ulica Spacerowa przebiega przez intensywnie zabudowane osiedle mieszkaniowe dwu miejscowości: Teresin Gaj i Paprotni. Wykorzystywane jest też chętnie jako skrót do Topołowej, omijający przejazd kolejowy.

Dzięki podpisanej umowie budżet Gminy zasili 7,5 miliona złotych!!!!

jlk

PRZYSZŁOŚĆ MAZOWSZA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ( w euro) 28 listopada 2022

23 listopada w Mszczonowie odbyła się konferencja poświęcona Funduszom Europejskim na Mazowszu, głównie nowemu programowi – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie a także Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie.

Konferencji towarzyszyło hasło przewodnie: „Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gminy Mszczonów, Gminy Teresin, Powiatu Grójeckiego oraz Miasta Żyrardów.

W Mszczonowskim Ośrodku Kultury zaprezentowali się beneficjenci z regionu żyrardowskiego. Jakie inwestycje zostały zrealizowane i jak wpłynęły one na życie mieszkańców? Ile środków z Unii Europejskiej zasiliło gospodarkę regionu? O tym wszystkim opowiedzieli zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnych samorządów. Wśród nich znalazła się reprezentantka Gminy Teresin, Julita Labus-Kowalska, kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych, która przedstawiła prezentację dotyczącą pozyskiwanych dofinansowań z Funduszy Europejskich i realizowanych przy ich wsparciu inwestycji na terenie Gminy Teresin. – Gmina Teresin w ciągu 18 lat obecności w UE zmieniła swoje oblicze. Nasze doświadczenia z funduszami unijnymi zdobywaliśmy od pierwszych dni członkostwa. W pierwszym okresie programowania (budżet UE na lata 2004-2006) wybudowaliśmy dwa obiekty sportowe: halę sportową i kompleks boisk. Był to czas intensywnego inwestowania w infrastrukturę sportową w całej Polsce, jakby zaspokajania głodu brakujących sal gimnastycznych, a organizacyjnie czas nabierania doświadczenia. Zamiast 16 regionalnych programów, zarządzanych przez zarządy województw, funkcjonował jeden program zarządzany wspólnie przez samorządy wojewódzkie i wojewodów (ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) – informuje Julita Labus-Kowalska. Drugi okres programowania (2007-2013) to dojrzałość instytucjonalna – 16 regionalnych programów wojewódzkich i dojrzałość przygotowanych projektów. – W gminie Teresin to przede wszystkim projekty infrastrukturalne, projekty wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków. Wszystkie do dziś spełniają swoje zadanie, choć w przypadku oczyszczalni przygotowujemy się do rozbudowy ze względu na dynamiczny rozwój gminy. W tym czasie zrealizowaliśmy też naszą najważniejszą i najbardziej modelową inwestycję – budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, która jednocześnie pełni funkcję obwodnicy największych miejscowości gminy. Inwestycja ta utrwaliła funkcjonalny podział miejscowości na część gospodarczą i mieszkalną. Realizowana była w dwu etapach z 30 milionowym dofinansowaniem. Modelowa, bo dzięki zrealizowaniu tego projektu przygotowaliśmy źródło dochodów własnych, najbardziej efektywne i strategiczne podejście do wykorzystania funduszy zewnętrznych – podkreśla kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych UG Teresin.

Jak podkreśla Julita Labus-Kowalska, wśród inwestycji trzeciego budżetu UE, w którym Gmina Teresin także uczestniczyła (obecnie rozliczany i zamykany 2014-2020) to realizacja najatrakcyjniejszej inwestycji polegającej na modernizacji dworca PKP. Wpłynęła ona radykalnie na zmianę wizerunku centrum Teresina. – Jesteśmy częścią UE. W ostatnich latach w Teresinie obserwujemy dynamiczny rozwój. Poza wymierną kasą, wartością dodaną jest projektowe, strategiczne podejście do inwestycji, jakiego się nauczyliśmy – podsumowuje przedstawicielka teresińskiego samorządu.

Podczas spotkania przedstawiono także założenia nowego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, który będzie w pełni uruchomiony w 2023 r. Jego budżet zmniejszył się w porównaniu z poprzednim programem. Słabiej rozwinięta część województwa uzyskała jednak dostęp do ponadregionalnego instrumentu skierowanego do Polski Wschodniej. Województwu mazowieckiemu na realizację programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza – przyznano ponad 2 mld euro. W całej perspektywie 2021-2027 obowiązuje podział statystyczny na region mazowiecki regionalny (RMR) oraz region warszawski stołeczny (RWS). Ponieważ RWS jest lepiej rozwinięty, podmioty z jego obszaru będą korzystały z funduszy europejskich w ograniczonym stopniu. Dotyczy to zarówno dostępnych kwot, jak i poziomu dofinansowania (do 50% dla RWS i do 85% dla RMR).

Redakcja

 

 

 

PIERWSZE SAMOCHODY PRZEJADĄ TUNELEM KOLEJOWYM W TERESINIE POD KONIEC 2025 ROKU

Tunel pod torami na trasie Warszawa–Poznań. Wizualizacja PKP PLK 2 listopada 2022

31 października w niepokalanowskim klasztorze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Powiat Sochaczewski i Gmina Teresin zawarły umowę dotyczącą budowy tunelu drogowego. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A „nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa na kolei oraz usprawni komunikację w Teresinie”.

Dokumentacja projektowa jest już gotowa. Jak zapowiadają władze powiatu, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pod koniec 2025 roku tunelem przejadą pierwsze samochody. Na koniec tego roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy zadania.

– W Teresinie i Paprotni mieszkańcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Ojca Maksymiliana Kolbego / ul. Szymanowskiej (droga powiatowa nr 3837W) z dwoma torami linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice. Efektem inwestycji będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przyjęte rozwiązanie ograniczy ruch samochodów oraz znacznie usprawni komunikację. Obiekt zastąpi obecny przejazd, a kierowcy nie będą musieli czekać przed zamkniętymi rogatkami – czytamy w informacji prasowej PKP Polskich Linii Kolejowych.

Porozumienie określa współpracę przy organizacji postępowań przetargowych, budowie oraz przejęciu w zarządzanie infrastruktury drogowej. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 50 mln zł netto. Finansowe zaangażowanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odbędzie się w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV”, który planowany jest do dofinansowania ze środków unijnych. Inwestycja realizowana będzie w formule „buduj”. Projekt obejmie swoim zakresem około 140-metrowy tunel drogowy pomiędzy Teresinem a Paprotnią wraz z przebudową układu przyległych ulic. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie pod torami dwóch pasów ruchu dla samochodów oraz ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

– W tym miejscu przede wszystkim dziękuję posłowi Maciejowi Małeckiemu, którego pomoc jest nieodzowna, od początku pilotuje tę inwestycję, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Dziękuję również stale zabiegającym o tę inwestycję radnym powiatowym, szczególnie Janowi Aleksandrowi Łopacie i Anecie Sowińskiej. Dziękuję samorządowi gminy Teresin, wójtowi Markowi Olechowskiemu za efektywną współpracę, a przecież tej przed nami jeszcze dużo, jeśli chodzi o realizację tej jakże istotnej i chyba największej dotąd wspólnej inwestycji – mówiła podczas podpisania umowy starosta sochaczewska Jolanta Gonta.

Poza starostą i wójtem gminy Teresin podpisy pod umową złożyli wicestarosta Tadeusz Głuchowski, skarbnik powiatu Teresa Pawelak, skarbnik gminy Teresin Agnieszka Rosa oraz z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Krzysztof Pietras – dyrektor Regionu Centralnego PKP PLK i jego zastępca Daniel Boruchalski.

Zgodnie z zapowiedziami budowa tunelu kolejowego w Teresinie ma zakończyć się w 2025 roku. – Tak więc po latach starań wielu ludzi, wieloletnich oczekiwaniach mieszkańców na likwidację znienawidzonych „szlabanów”, urzeczywistnia się wizja tego, co było moim i Państwa marzeniem – podsumowuje wójt Marek Olechowski. Przypomnijmy, że gmina Teresin wspiera to zadanie kwotą ośmiu milionów złotych.

Redakcja, fot. Karol Jakubowski, PKP PLK S.A., Natalia Ertman, radiovictoria.pl

UMOWA NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO W GRANICACH PODPISANA

Umowę podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka Rosa 23 listopada 2021

22 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie marszałek Adam Struzik podpisał umowę z Gminą Teresin na dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w kwocie 3,4 mln zł budowy terenu rekreacyjno-parkowego w Granicach (zadanie pn. „Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin – Przyjazne miejsca dla mieszkańców”).

Umowę z ramienia Gminy Teresin podpisali wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka Rosa. W spotkaniu wzięli również udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Adam Orliński oraz Marcin Podsędek. Wójt Marek Olechowski podziękował za przekazanie 3,4 miliona złotych na wsparcie inwestycji.

– To zadanie wyczekiwane przez mieszkańców od lat. Tak jak inne samorządy odczuwamy pogorszenie sytuacji finansowej i z powodu pandemii, i z powodu wzrostu cen, a także konieczności utrzymania wielu rzeczy w tej galopującej inflacji, więc każde wsparcie jest dla nas szczególnie cenne. To będzie park międzypokoleniowy, spełniający różne funkcje. Chcemy, by gromadził ludzi i dawał im możliwość odpoczynku w tak trudnym czasie pandemii, ale jednocześnie by byli to przedstawiciele różnych pokoleń. Taki też projekt został stworzony. Na hektarowej powierzchni mają się spotykać rodzice z małymi dziećmi, w innej strefie seniorzy, którzy do dyspozycji będą mieli tężnię i możliwość różnych aktywności manualnych czy sprawnościowych. Swoją przestrzeń i możliwość zajęć czy ćwiczeń na świeżym powietrzu będzie też miała młodsza i starsza młodzież. Będzie to wreszcie park dla całych rodzin. Dużą atrakcją powinien się okazać mokry plac zabaw, gdzie dzieci będą zraszane wodą kapiącą z kolorowych urządzeń, oczywiście zastosowany tu zostanie reżim sanitarny, zamontujemy oczyszczalnię jak na basenie. Na papierze to wszystko wygląda dobrze, a w rzeczywistości pewnie będzie jeszcze lepiej. Już dziś zapraszam na otwarcie parku, które mam nadzieję, że nastąpi latem przyszłego roku.

Zadanie pn. Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice, gmina Teresin – Przyjazne miejsca dla mieszkańców współfinansowano ze Środków Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka

źródło: tusochaczew.pl, fot. Monika Figut

Wielkość czcionki
Kontrast