Inwestycje

KOLEJNA DROGA GMINNA WYREMONTOWANA

KOLEJNA DROGA GMINNA WYREMONTOWANA 18 października 2023

Zakończony został remont drogi gminnej w nr 380821 W w miejscowości Seroki Wieś. Remont współfinansowano w kwocie 400.000 zł z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

KOLEJNA DROGA GMINNA WYREMONTOWANA

Odcinek drogi, który został wyremontowany ma długość 1237 metrów.  Prace przy budowie polegały na odtworzenie istniejącej drogi poprzez położenie warstwy wyrównującej oraz warstwy ścieralnej z mieszanek bitumicznych oraz odtworzenie poboczy z kruszywa naturalnego szerokości 0.75 cm z każdej ze stron.

Całkowity koszt przebudowy drogi to: 690.915,75 złotych, z czego kwota dofinansowania z ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego to 400 tys. złotych.

Redakcja

3,2 MLN DOFINANSOWANIA NA DROGĘ W SKOTNIKACH

Przebudowana droga gminna w Nowych Paskach 18 października 2023

 

 

Blisko dwukilometrowy fragment drogi powiatowej na odcinku Skotniki – Strugi będzie wyremontowany już w przyszłym roku. W czwartek, 5 października wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki na ręce starosty Jolanty Gonty, wójta gminy Teresin Marka Olechowskiego oraz sołtysa Skotnik Andrzeja Szuflińskiego przekazał promesę na kwotę ok. 3,2 mln zł na remont tej drogi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Blisko dwukilometrowy fragment drogi w Skotnikach.

Jak informuje dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska już na początku 2024 r.  ogłoszone będzie postępowanie przetargowe i wyłoniony wykonawca. Droga ma być ukończona do października przyszłego roku. Dwukilometrowy odcinek, to kolejny fragment drogi powiatowej Jeżówka – Skotniki – Strugi – Szymanów, który czeka remont. Przypomnijmy, dwa długie odcinki, także dotowane z rządowych środków, powiat właśnie remontuje. Planowana przebudowa obejmie następujące zadania: sfrezowanie/rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej, mechaniczne wykonanie koryta drogi pod obramowanie jezdni wraz z usunięciem ziemi z poboczy, wykonanie obramowania jezdni przy użyciu oporników betonowych na ławie z betonu, wybudowanie/odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie poboczy, wzmocnionych warstwą z kruszywa łamanego, odmulenie istniejących rowów drogowych, remont przepustu wraz z wykonaniem ławy pod przepustem, zabezpieczenie drzew w zabytkowej alei w ciągu remontowanego odcinka.

Przy przekazywaniu promesy obecni byli ponadto m.in.: wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski, Jan Aleksander Łopata wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska.

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

PIĘĆ FIRM CHCE BUDOWAĆ TUNEL W TERESINIE

11 września 2023

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie otworzyło oferty przetargowe na wykonanie robót w ramach budowy tunelu pod torami kolejowymi w Teresinie. Dzięki długo wyczekiwanej inwestycji mieszkańcy zyskają bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Ojca Maksymiliana Kolbego i ul. Szymanowskiej (droga powiatowa nr 3837W) z dwoma torami linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice.

Wiadomo, że do przetargu na budowę tunelu w Teresinie stanęło pięć firm. Złożone oferty otwarto pod koniec lipca. Jak informuje Małgorzata Dębowska, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie, najistotniejsze jest to, że najniższa z nich mieści się w finansowych przewidywaniach samorządu powiatowego i PKP. – Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, tzn. uda się wyłonić wykonawcę robót oraz zebrać i zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na wykonanie tego zadania, to w ciągu 90 dni podpisana zostanie umowa z wybraną firmą – mówi dyrektor Dębowska. Od dnia podpisania umowy wykonawca będzie miał 30 miesięcy na zbudowanie tunelu w Teresinie.

Projekt obejmie swoim zakresem około 140-metrowy tunel drogowy pomiędzy Teresinem a Paprotnią wraz z przebudową układu przyległych ulic. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie pod torami dwóch pasów ruchu dla samochodów oraz ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

 

Redakcja

 

 

Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów ŻOF

ŻYRARDOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY mapa 11 września 2023

Gmina Teresin od 2018 r. zaliczona została do nowo utworzonego subregionu żyrardowskiego. Samorządy subregionu podjęły decyzję o współpracy powołując Żyrardowski Obszar Funkcjonalny. Partnerstwo umożliwi maksymalne wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych. Niezbędnym środkiem do osiągnięcia tego celu jest zaplanowanie przedsięwzięć do realizacji.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o naborze wraz z formularzem. Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów.


ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO ŻOF! – link

ŻYRARDOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY mapa

ŻYRARDOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY mapa

SAMORZĄD MAZOWSZA WSPARŁ TERESIŃSKĄ SPÓŁKĘ WODNĄ

logo mazowsze serce polski - marszałka wojewodztwa mazowieckiego 18 lipca 2023

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 91 004,71 zł na konserwację rowów w Gminie Teresin. Wsparcie trafi do teresińskiej spółki wodnej. Środki zostały przyznane w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

Konserwacja urządzeń melioracyjnych, odmulanie czy wykaszanie dna rowów – to przykłady zadań, które otrzymały dofinansowanie samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”. Marszałek Adam Struzik zwraca uwagę na to, że takie działania są podstawą racjonalnego gospodarowania wodą. – Spółki wodne muszą dbać o stan sprzętu oraz regularnie porządkować rowy melioracyjne. Ma to kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom suszy, ale też w ograniczaniu lokalnych podtopień i zalewania pól.

Wsparcie samorządu Mazowsza trafiło do teresińskiej spółki wodnej, która otrzymała 91 004,71 zł na zadanie związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. Promesę z rąk marszałka Adama Struzika odebrali prezes Leszek Jarzyński oraz sekretarz Tomasz Tondera. –To głównie środki na odmulanie rowów, wykaszanie dna i skarp czy karczowanie – wskazuje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

 

źródło: mazovia.pl

#Mazowszepomaga

#programywspacia

#solidarnośćmazowiecka

#Mazowszedlamelioracji

SAMORZĄD MAZOWSZA PRZEZNACZYŁ 747 850,00 ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE TERESIN

7 lipca 2023

Blisko 750 tys. zł trafi do Gminy Teresin. To wsparcie samorządu Mazowsza na m.in. modernizację kortów tenisowych, inwestycje proekologiczne czy rozwój lokalnego centrum integracyjno-kulturalnego. 3 lipca umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wzięli udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński, wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka Rosa.

 

Dofinansowanie dla Gminy Teresin (fot. UMWM)

Dofinansowanie dla Gminy Teresin (fot. UMWM)

 

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że programy wsparcia samorządu województwa są dostosowane do potrzeb mieszkańców. – Prowadzimy aż 20 takich programów. Są one różne i dotyczą m.in. bazy sportowej, doposażenia ochotniczych straży pożarnych, tworzenia miejsc integracji czy ratowania zabytków. Efektami poprzednich edycji są też wyremontowane drogi czy zmodernizowane szkoły. To inwestycje, które służą Mazowszanom.

 

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów lokalnych. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 300 tys. zł zostanie zrealizowany projekt „Czyste ciepło w Gminie Teresin”.

Mazowsze dla sportu

Gmina Teresin otrzymała 297 850,00 tys. złotych dofinansowania na modrnizację kortów tenisowych w Teresinie w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”. Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja inwestycji przyczynił się do powstania nowoczesnego zespołu kortów tenisowych, będących bezpiecznym i komfortowym miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach samorząd województwa udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel w naszej gminie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury.

 

#Mazowszepomaga #programywspacia #solidarnośćmazowiecka

 

źródło: mazovia.pl

Bezzwrotne 7,5 miliona dla Gminy Teresin=100% kosztów przebudowy ulicy Spacerowej

Logo Gminy Teresin 12 kwietnia 2023

12 kwietnia Wójt Gminy Marek Olechowski przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Rosy podpisał umowę na sfinansowanie przebudowy ulicy Spacerowej w Paprotni. Bezzwrotna dotacja przyznana została w ramach naboru pn. Bezpieczne drogi, ogłoszonego przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Pokryje 100% kosztów inwestycji!!! Zakres robót obejmuje poszerzenie drogi, odwodnienie, budowę chodnika i inne elementy, zapewniające bezpieczeństwo na drodze. Ulica Spacerowa przebiega przez intensywnie zabudowane osiedle mieszkaniowe dwu miejscowości: Teresin Gaj i Paprotni. Wykorzystywane jest też chętnie jako skrót do Topołowej, omijający przejazd kolejowy.

Dzięki podpisanej umowie budżet Gminy zasili 7,5 miliona złotych!!!!

jlk

PRZYSZŁOŚĆ MAZOWSZA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Budżet programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 ( w euro) 28 listopada 2022

23 listopada w Mszczonowie odbyła się konferencja poświęcona Funduszom Europejskim na Mazowszu, głównie nowemu programowi – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie a także Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie.

Konferencji towarzyszyło hasło przewodnie: „Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gminy Mszczonów, Gminy Teresin, Powiatu Grójeckiego oraz Miasta Żyrardów.

W Mszczonowskim Ośrodku Kultury zaprezentowali się beneficjenci z regionu żyrardowskiego. Jakie inwestycje zostały zrealizowane i jak wpłynęły one na życie mieszkańców? Ile środków z Unii Europejskiej zasiliło gospodarkę regionu? O tym wszystkim opowiedzieli zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnych samorządów. Wśród nich znalazła się reprezentantka Gminy Teresin, Julita Labus-Kowalska, kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych, która przedstawiła prezentację dotyczącą pozyskiwanych dofinansowań z Funduszy Europejskich i realizowanych przy ich wsparciu inwestycji na terenie Gminy Teresin. – Gmina Teresin w ciągu 18 lat obecności w UE zmieniła swoje oblicze. Nasze doświadczenia z funduszami unijnymi zdobywaliśmy od pierwszych dni członkostwa. W pierwszym okresie programowania (budżet UE na lata 2004-2006) wybudowaliśmy dwa obiekty sportowe: halę sportową i kompleks boisk. Był to czas intensywnego inwestowania w infrastrukturę sportową w całej Polsce, jakby zaspokajania głodu brakujących sal gimnastycznych, a organizacyjnie czas nabierania doświadczenia. Zamiast 16 regionalnych programów, zarządzanych przez zarządy województw, funkcjonował jeden program zarządzany wspólnie przez samorządy wojewódzkie i wojewodów (ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) – informuje Julita Labus-Kowalska. Drugi okres programowania (2007-2013) to dojrzałość instytucjonalna – 16 regionalnych programów wojewódzkich i dojrzałość przygotowanych projektów. – W gminie Teresin to przede wszystkim projekty infrastrukturalne, projekty wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków. Wszystkie do dziś spełniają swoje zadanie, choć w przypadku oczyszczalni przygotowujemy się do rozbudowy ze względu na dynamiczny rozwój gminy. W tym czasie zrealizowaliśmy też naszą najważniejszą i najbardziej modelową inwestycję – budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, która jednocześnie pełni funkcję obwodnicy największych miejscowości gminy. Inwestycja ta utrwaliła funkcjonalny podział miejscowości na część gospodarczą i mieszkalną. Realizowana była w dwu etapach z 30 milionowym dofinansowaniem. Modelowa, bo dzięki zrealizowaniu tego projektu przygotowaliśmy źródło dochodów własnych, najbardziej efektywne i strategiczne podejście do wykorzystania funduszy zewnętrznych – podkreśla kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych UG Teresin.

Jak podkreśla Julita Labus-Kowalska, wśród inwestycji trzeciego budżetu UE, w którym Gmina Teresin także uczestniczyła (obecnie rozliczany i zamykany 2014-2020) to realizacja najatrakcyjniejszej inwestycji polegającej na modernizacji dworca PKP. Wpłynęła ona radykalnie na zmianę wizerunku centrum Teresina. – Jesteśmy częścią UE. W ostatnich latach w Teresinie obserwujemy dynamiczny rozwój. Poza wymierną kasą, wartością dodaną jest projektowe, strategiczne podejście do inwestycji, jakiego się nauczyliśmy – podsumowuje przedstawicielka teresińskiego samorządu.

Podczas spotkania przedstawiono także założenia nowego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, który będzie w pełni uruchomiony w 2023 r. Jego budżet zmniejszył się w porównaniu z poprzednim programem. Słabiej rozwinięta część województwa uzyskała jednak dostęp do ponadregionalnego instrumentu skierowanego do Polski Wschodniej. Województwu mazowieckiemu na realizację programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza – przyznano ponad 2 mld euro. W całej perspektywie 2021-2027 obowiązuje podział statystyczny na region mazowiecki regionalny (RMR) oraz region warszawski stołeczny (RWS). Ponieważ RWS jest lepiej rozwinięty, podmioty z jego obszaru będą korzystały z funduszy europejskich w ograniczonym stopniu. Dotyczy to zarówno dostępnych kwot, jak i poziomu dofinansowania (do 50% dla RWS i do 85% dla RMR).

Redakcja

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast