Wójt powołał Radę Seniorów

21 lutego 2018 r. wójt Marek Olechowski powołał Radę Seniorów Gminy Teresin, w której skład wchodzą: Bożena Dentko, Henryka Jaworska , Ewa Lewandowska, Krystyna Radkowska, Wiesława Szymańska,Teresa Zdanowicz , Zdzisław Goszcz,Tadeusz Koryś, Jan Pyzik i Ryszard Wielogórski. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów, spośród swojego grona, wybrała przewodniczącego Rady Seniorów, którym został pan Tadeusz Koryś. Funkcję wiceprzewodniczącej powierzono pani Bożenie Dentko. Rada Seniorów będzie podejmować działania integrujące środowisko osób starszych oraz zmierzające do wzmocnienia udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej w naszej Gminie.

Wielkość czcionki
Kontrast