Bezzwrotne 7,5 miliona dla Gminy Teresin=100% kosztów przebudowy ulicy Spacerowej

12 kwietnia Wójt Gminy Marek Olechowski przy kontrasygnacie Skarbnika Agnieszki Rosy podpisał umowę na sfinansowanie przebudowy ulicy Spacerowej w Paprotni. Bezzwrotna dotacja przyznana została w ramach naboru pn. Bezpieczne drogi, ogłoszonego przez Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. Pokryje 100% kosztów inwestycji!!! Zakres robót obejmuje poszerzenie drogi, odwodnienie, budowę chodnika i inne elementy, zapewniające bezpieczeństwo na drodze. Ulica Spacerowa przebiega przez intensywnie zabudowane osiedle mieszkaniowe dwu miejscowości: Teresin Gaj i Paprotni. Wykorzystywane jest też chętnie jako skrót do Topołowej, omijający przejazd kolejowy.

Dzięki podpisanej umowie budżet Gminy zasili 7,5 miliona złotych!!!!

jlk

Wielkość czcionki
Kontrast