SPRAWDŹ, GDZIE MOŻNA SIĘ SCHRONIĆ W RAZIE REALNEGO ZAGROŻENIA!

Państwowa Straż Pożarna uruchomiła aplikację „Schrony”. Przy jej pomocy łatwo zlokalizujemy obiekty, które mogą okazać się pomocne na wypadek działań wojennych, klęsk żywiołowych i innych nagłych zdarzeń.

Budowle zostały podzielone na trzy kategorie: 1) schrony, które zdefiniowano jako budowle ochronne o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron, 2) miejsca ukrycia, czyli schrony niehermetyczne, wyposażone w najprostsze instalacje zapewniające ochronę osób, urządzeń i zapasów materiałowych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron oraz 3) miejsca doraźnego schronienia (MDS) chroniące m.in. przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych np. piwnice żelbetonowe, garaże podziemne, tunele, fortyfikacje, metro.

W procesie inwentaryzacji uwzględniono obiekty ogólnodostępne obejmujące w szczególności: garaże wielostanowiskowe o konstrukcji żelbetowej, piwnice w budynkach zbudowanych w technologii żelbetowej monolitycznej, piwnice budynków wykonanych w technologii wielkiej płyty, tunele, przejścia i łączniki podziemne, np. między budynkami, istniejące budowle umocnione (np. elementy dawnych fortyfikacji, o ile konstrukcja tych budowli nie nosi widocznych uszkodzeń, w szczególności pęknięć lub zarysowań stropu).

Pojemność tych obiektów przekracza populację Polski. W MDS-ach, schronach i ukryciach może się schronić w sumie ponad 49 mln osób.

W planach PSP jest również prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia – Nikt przez ostatnie dekady nie podejmował się tego tematu. To pierwszy krok wielkiej akcji, którą musimy w Polsce przeprowadzić. Chcemy edukować społeczeństwo poprzez Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i lekcje w szkołach. Musimy informować ludzi, jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia – informuje generał brygadier Andrzej Bartkowiak, komendant główny PSP.

Aplikacja – schrony.straz.gov.pl

Na potrzeby procesu inwentaryzacji opracowana została specjalna aplikacja na urządzenia mobilne (wraz z systemem opartym o serwer www). Na jej podstawie opracowana została darmowa aplikacja, z której można skorzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem http://schrony.straz.gov.pl, zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych. Aplikacja ma formę interaktywnej mapy, pozwala na łatwe i intuicyjne wyszukiwanie najbliższego miejsca schronienia w podziale na kategorie – miejsca doraźnego schronienia, ukrycia i schrony.

źródło: www.gov.pl/web/kgpsp

Wielkość czcionki
Kontrast