Ziemia Chełmońskiego zbiera ankiety i karty pomysłów

W celu postępu prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR. W związku z tym zbieramy karty pomysłów na projekty do realizacji na obszarze „Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego” oraz Ankiety w zakresie identyfikacji potencjału i potrzeb na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, które dostępne są na stronie LGD https://ziemiachelmonskiego.pl.

KARTA POMYSŁÓW

https://ziemiachelmonskiego.pl/pl/9968-2/

Prosimy o złożenie wypełnionych i podpisanych kart pomysłu prosimy mieszkańców gmin objętych działaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Jednostki Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorców.

zbieramy karty pomysłu na projekty do realizacji w obszarze lgd link

ANKIETA

https://ziemiachelmonskiego.pl/pl/9848-2/

Wyniki z badania ankietowego wśród mieszkańców pozwolą na przygotowanie efektywnej Lokalnej Strategii Rozwoju i ubieganie się o środki finansowe UE na jej realizację na obszarze objętym działaniem LGD.

ankieta badanie potencjału i problemu obszaru lgd oraz potrzeb mieszkańców link do ankiety

Wielkość czcionki
Kontrast