DZIAŁAJ LOKALNIE ‘2023. ZNAMY WYNIKI KONKURSU

4 lipca miało miejsce uroczyste podpisanie umów z laureatami tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie”. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego, które jest operatorem programu w powiecie sochaczewskim udzieliło wsparcia finansowego na projekty, które będą realizowane przez organizacje oraz grupy nieformalne do końca 2023 roku.

W ramach konkursu wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną, po której, zostały poddane ocenie merytorycznej przez specjalnie powołaną w tym celu niezależną Komisję, składającą się z lokalnych autorytetów: przedstawicieli samorządu, mediów i biznesu.

Każdy z członków Komisji oceniał wnioski w systemie (online), a następnie na posiedzeniu 12 czerwca 2023 r. wszystkie projekty były dodatkowo omówione i ustalono, które otrzymują dotację oraz w jakiej wysokości. Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 7 grantów na łączną kwotę 38 000,00 zł. Przyznane dotacje wynoszą od 4 400 tys. do 6 tys. złotych. Zaproponowane projekty mają na celu inicjowanie aktywności społecznej oraz współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Zaproponowane w projektach działania to min. spotkania z historią, warsztaty edukacyjne i artystyczne, wydarzenia kulturalne, spotkania integracyjne.

Grupie nieformalnej „Nasza Kapela” – Akordy Teresina przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 5300 zł. Nagrodzony projekt z Gminy Teresin realizowany będzie w okresie od 15 czerwca do końca grudnia 2023 roku.

Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wiele pozytywnej energii w realizacji projektów.

Środki na realizację Konkursu „Działaj Lokalnie” w powiecie sochaczewskim pochodzą z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, funduszy własnych POPPS (1% podatku), samorządów gmin powiatu sochaczewskiego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

źródło: popps.org.pl

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast