Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Szanowni byli i obecni sołtysi !

 

Wójt Gminy Teresin informuje, że 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym w wysokości 300 zł. miesięcznie, z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż 8 lat,
  2. osiągnęła wiek:
  3. a) w przypadku kobiet – 60 lat
  4. b) w przypadku mężczyzn- 65 lat
  5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Nie jest wymagane zachowanie ciągłości tej funkcji.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w KRUS-ie w Sochaczewie.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcje sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia

Wielkość czcionki
Kontrast