Uwaga! Wymiana pojemników na odpady zmieszane

Informujemy, że od 01.08.2023 roku następuje zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Najważniejsze informacje:

  • Od sierpnia br. odpady będzie odbierała firma REMONDIS sp. z o.o.

  • Od dnia 03.07.2023 roku firma REMONDIS sp. z o.o. rozpoczyna wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane.

  • 04.07.2023 r. (wtorek) będzie wyposażany Rejon II czyli miejscowość GRANICE.
  • 05.07.2023 r. (środa) będzie wyposażany Rejon III i Rejon IV czyli miejscowość TERESIN.
  • O kolejnych terminach będziemy Państwa informować, gdy tylko takie informacje otrzymamy.

    Wymiana koszy jest efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

    Obecnie działająca firma PARTER Dariusz Apelski będzie odbierała pojemniki w ostatnim lipcowym terminie odbioru odpadów zmieszanych.

Wielkość czcionki
Kontrast