Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030”

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin oraz uchwałą Nr LVIII/439/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030, poniżej Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030”

Strategia_Teresin_20.07

SRG Teresin sprawozdanie konsultacje społeczne20.07

Wielkość czcionki
Kontrast