SAMORZĄD MAZOWSZA PRZEZNACZYŁ 747 850,00 ZŁ NA INWESTYCJE W GMINIE TERESIN

Blisko 750 tys. zł trafi do Gminy Teresin. To wsparcie samorządu Mazowsza na m.in. modernizację kortów tenisowych, inwestycje proekologiczne czy rozwój lokalnego centrum integracyjno-kulturalnego. 3 lipca umowy z beneficjentami podpisał marszałek Adam Struzik. W spotkaniu wzięli udział wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński, wójt Marek Olechowski oraz skarbnik Agnieszka Rosa.

 

Dofinansowanie dla Gminy Teresin (fot. UMWM)

Dofinansowanie dla Gminy Teresin (fot. UMWM)

 

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że programy wsparcia samorządu województwa są dostosowane do potrzeb mieszkańców. – Prowadzimy aż 20 takich programów. Są one różne i dotyczą m.in. bazy sportowej, doposażenia ochotniczych straży pożarnych, tworzenia miejsc integracji czy ratowania zabytków. Efektami poprzednich edycji są też wyremontowane drogi czy zmodernizowane szkoły. To inwestycje, które służą Mazowszanom.

 

Mazowsze dla czystego ciepła

Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego „Mazowsze dla czystego ciepła”. Pomoc finansowa w wysokości 4,8 mln zł trafi do 17 samorządów lokalnych. Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć m.in. na wymianę węglowych źródeł ciepła. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w wysokości 300 tys. zł zostanie zrealizowany projekt „Czyste ciepło w Gminie Teresin”.

Mazowsze dla sportu

Gmina Teresin otrzymała 297 850,00 tys. złotych dofinansowania na modrnizację kortów tenisowych w Teresinie w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”. Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Mazowsza w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Realizacja inwestycji przyczynił się do powstania nowoczesnego zespołu kortów tenisowych, będących bezpiecznym i komfortowym miejscem do aktywnego wypoczynku mieszkańców.

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Program „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” to nowa pozycja wśród programów wsparcia samorządu województwa. W jego ramach samorząd województwa udziela pomocy finansowej gminom na rozwój tzw. centrów integracyjno-kulturalnych, np. świetlic wiejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków kultury, domów kultury itp. Sejmik województwa przeznaczył na ten cel w naszej gminie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w budynku Teresińskiego Ośrodka Kultury.

 

#Mazowszepomaga #programywspacia #solidarnośćmazowiecka

 

źródło: mazovia.pl

Wielkość czcionki
Kontrast