Z PRAC RADY GMINY TERESIN

14 lipca odbyła się LXXIV sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni gminni spotkali się, by podjąć kolejne ważne dla samorządu gminnego decyzje.

 

W trakcie sesji radni zajęli się zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Najistotniejsze z nich to zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.469.411,75 zł, w skład której wchodzi:

– 460.000,00 zł – dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – środki dla 4 szkół z terenu gminy Teresin od CPK – po 115.000,00 zł dla każdej z nich (400.000,00 – remonty i modernizacje, 60.000,00 zł zakup sprzętu sportowego);

– 131.948,80 – dofinasowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników dla szkół;

– 300.000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Czyste ciepło w Gminie Teresin;

– 297.850,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie;

– 150.000,00 zł – dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Modernizacja pomieszczeń w budynku TOK;

– 129.612,95 – niewykorzystane środki niewygasające za 2022 rok.

W wydatkach wprowadzone zostało otrzymane dofinansowanie oraz dotacje plus wkłady własne Gminy Teresin (korty – 168.817,00 zł, TOK – 58.876,55 zł).

Rada Gminy Teresin podjęła także uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, upoważniając go jednocześnie do zawarcia umowy z Wojewodą Mazowieckim o dopłatę do usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Redakcja

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast