PROGRAM „LAPTOP DLA UCZNIA”

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji program zakłada, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Wsparciem objęci zostaną uczniowie szkół publicznych i niepublicznych. Laptopy, zgodnie z zapowiedziami, trafią do uczniów do końca grudnia.

 

Program „Laptop dla ucznia” to rządowa inicjatywa, której celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych. To dziś tak fundamentalne umiejętności jak czytanie, pisanie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Bez nich nie sposób funkcjonować we współczesnym świecie wykorzystującym w życiu codziennym i pracy technologie cyfrowe. A bez rozwoju kompetencji cyfrowych nie uda się zbudować nowoczesnego, odpornego społeczeństwa i co za tym idzie – konkurencyjnej gospodarki.

 

Dlaczego laptopy otrzymają uczniowie klas IV?

W klasie IV szkoły podstawowej uczeń rozpoczyna kolejny, drugi etap edukacji – jednego nauczyciela zastępuje wielu różnych, każdy z nich prowadzi nauczanie w ramach oddzielnych przedmiotów. Wtedy też uczeń rozpoczyna naukę informatyki. To czas, w którym dzieci rozwijają swoje umiejętności cyfrowe. Uczą się jak korzystać z komputerów, programów i aplikacji, stając się tym samym bardziej zaawansowanymi użytkownikami nowych technologii. Program ma zapewnić, aby na tym ważnym etapie rozwoju, każdy uczeń, niezależnie od tła społecznego czy typu szkoły, miał możliwość skorzystania z tych narzędzi.

 

Jaki jest cel projektu?

Żyjemy w czasach, gdy technologia odgrywa kluczową rolę we wszystkich aspektach życia – zarówno osobistego, jak i zawodowego. Zapewniając dziś uczniom równy dostęp do narzędzi cyfrowych, wyrównujemy szanse i dajemy możliwość lepszego startu w przyszłość i rozwoju na rynku pracy.

Otrzymany w ramach programu laptop będzie służył w kolejnych etapach edukacji. Dzięki temu uczniowie zyskają równy i łatwiejszy dostęp do zasobów internetowych, e-booków, kursów i innych materiałów, które poszerzą ich wiedzę, umiejętności, a także zainteresowania.

 

– Laptopy będą własnością uczniów, a właściwie ich rodziców. To oni będą decydować, w jakim zakresie dzieci będą z nich korzystać, choć oczywiście naszym głównym celem jest wprowadzenie nowych technologii na stałe do edukacji dzieci i młodzieży – podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Przekazanie laptopów będzie następować na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia. Wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji.

Więcej informacji na stronie laptopdlaucznia.gov.pl

 

źródło: laptopdlaucznia.gov.pl

 

Wielkość czcionki
Kontrast