Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów ŻOF

Gmina Teresin od 2018 r. zaliczona została do nowo utworzonego subregionu żyrardowskiego. Samorządy subregionu podjęły decyzję o współpracy powołując Żyrardowski Obszar Funkcjonalny. Partnerstwo umożliwi maksymalne wykorzystanie dostępnych funduszy unijnych. Niezbędnym środkiem do osiągnięcia tego celu jest zaplanowanie przedsięwzięć do realizacji.

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia o naborze wraz z formularzem. Zachęcamy do zgłaszania propozycji projektów.


ZGŁOŚ SWÓJ PROJEKT DO ŻOF! – link

ŻYRARDOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY mapa

ŻYRARDOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY mapa

Wielkość czcionki
Kontrast