Z PRAC RADY GMINY TERESIN

W piątek (29.09.) odbyła się LXXVII sesja Rady Gminy Teresin, podczas której radni rozpatrzyli osiem projektów uchwał.

 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego fragment obrębów Pawłowice i SHRO Pawłowice.

Kolejne pięć uchwał dotyczyło nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w Masznie (dz. 185/7 o powierzchni 0,2177 ha), Starym Mikołajewie (dz. 7/11 o powierzchni 0,0706 ha), Granicach (dz. 65/5 o powierzchni 0,0331 ha, dz. 104/48 o powierzchni 0,0018 ha, dz. 104/50 o powierzchni 0,0079 ha, dz. 104/52 o powierzchni 0,0046 ha) oraz Pawłowicach (dz. 149/2 o powierzchni 0,00081 ha, dz. 149/12 o powierzchni 0,0064 ha, dz. 149/1 o powierzchni 0,0487 ha, dz. 150/1 o powierzchni 0,1124 ha, dz. 149/13 o powierzchni 0,1330 ha, dz. 150/14 o powierzchni 0,1969 ha). Wyodrębnione działki stanowią drogi dojazdowe, ciąg pieszo-rowerowy bądź drogi publiczne i będą przekazane nieodpłatnie na rzecz mienia komunalnego.

W kolejnym punkcie obrad radni przyjęli się Strategię rozwoju Gminy Teresin na lata 2023 –2030. Przyjęty przez radnych dokument stanowi podstawę do zrównoważonego i harmonijnego zarządzania przyszłością Gminy w perspektywie do roku 2030. Stanowi wizję rozwoju i scenariusz działań uwzględniający wszystkie aspekty życia i wyznacza kierunki dla procesów i programów realizowanych w Gminie Teresin w kolejnych latach.

Podczas sesji radni zajęli się także zmianami budżetowymi wynikającymi z konieczności dostosowania planów i wydatków do aktualnych potrzeb. Procedowane zmiany dotyczyły wyłącznie uchwały budżetowej. Po stronie dochodów wprowadzono 95.358,00 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 3.355,83 zł – środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W wydatkach uwzględniono środki z Funduszu Pomocy i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dokonano zmian w planie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz zmian na wniosek dyrektorów szkół, GOPS i GOSiR.

Wprowadzno także nowe zadanie inwestycyjne: „Budowa linii kablowej NN oświetlenia ulicznego w m. Elżbietów” – 120.000,00 zł.

Rada Gminy wysłuchała również informacji Przewodniczącego Rady Gminy o jego działaniach w okresie międzysesyjnym.

W wolnych wnioskach głos zabrała m.in. sołtyska Granic Anna Gogół, zwracając uwagę radnych na akty wandalizmu, do których doszło na ogólnodostępnym boisku stworzonym przez mieszkańców sołectwa w tzw. „czynie społecznym”. Wandale uszkodzili huśtawkę, zniszczyli bramki, a na placu zabaw i toalecie pozostawili wulgarne napisy.  Z uwagi na brak możliwości ciągłego monitorowania tego obszaru przez mieszkańców, zaniepokojona sytuacją pani sołtys, zwróciła się z prośbą do radnych o zabezpieczenie monitoringiem wizyjnym wspólnego majątku. – Nie możemy się godzić na zachowania, które są niewłaściwe, nie możemy tolerować niszczenia dobra publicznego. Wandalizm kosztuje nas wszystkich! – apeluje Anna Gogół.

 

Redakcja

 

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagranie obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

 

Wielkość czcionki
Kontrast