Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim

ZAPROSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie:

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)”.

Szczegóły poniżej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do udziału w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, iż w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)”

prowadzi aktualnie nabory wniosków:

 • dla osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi;
 • dla Organizatorów miejsc odbywania stażu.

 

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie jako osoby bezrobotne, w szczególności:

 • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie techniczne).

 

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, ul. Kusocińskiego 11

tel./fax /046/ 862 33 93 lub 862 24 24

wash@praca.gov.pl, sekretariat@sochaczew.praca.gov.pl


 

Projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do udziału w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, iż w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)”

prowadzi aktualnie nabory wniosków:

 • dla osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami induwidualnymi;
 • dla Organizatorów miejsc odbywania stażu.

 

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

 • długotrwale bezrobotne,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • z niepełnosprawnościami,
 • z niskimi kwalifikacjami,
 • kobiety.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, ul. Kusocińskiego 11

tel./fax /046/ 862 33 93 lub 862 24 24

wash@praca.gov.pl, sekretariat@sochaczew.praca.gov.pl ZAPROSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie:

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)”.

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast