DOTACJE DO ZAKUPU MAGAZYNÓW ENERGII

Z inicjatywy Wójta Marka Olechowskiego Gmina Teresin przystępuje do przygotowania kolejnego projektu parasolowego z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Konstrukcja projektów parasolowych polega na tym, że o wystąpienie o dofinansowanie i późniejsza realizacja należy do Gminy, a z przedmiotu dofinansowania korzystają w swoich domach przystępujący do projektu  mieszkańcy.

Przedmiotem obecnie przygotowywanego przedsięwzięcia będzie montaż magazynów energii u mieszkańców korzystających już obecnie z instalacji fotowoltaicznych. 12 kwietnia odbyło się spotkanie, na którym przekazane zostały mieszkańcom szczegóły projektu. Załączamy prezentację ze spotkania.

Spotkania informacyjne Magazyny Teresin format PDF

–Spotkania informacyjne Magazyny Teresin format MS PowerPoint

Aby przystąpić do projektu należy złożyć do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Gminy ul. Zielona 20 deklarację i podpisać umowę na wizję lokalną miejsca montażu magazynu z przedstawicielami firmy AdMat-Eko, wspierającej technicznie Gminę Teresin w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.

Podpisywanie umów odbędzie się we wtorek, 16 kwietnia 2024 r. w sali widowiskowej Dworca TO.Kultura ul. Torowa 2 w godz. 9.00-17.30. Umowę zobowiązani są podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Dodatkowe informacje Zespół ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych tel. 669 670 202.

WIZJE LOKALNE W TERENIE ZAPLANOWANE SĄ NA ŚRODĘ I CZWARTEK (17 i 18 kwietnia) W GODZINACH 8.00 – 20.00.

Poniżej przedstawiamy prezentację ze spotkania:

Spotkania informacyjne Magazyny Teresin format PDF

Spotkania informacyjne Magazyny Teresin format MS PowerPoint

 

Julita Labus-Kowalska

Kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych Urząd Gminy ul. Zielona 20

96-515 Teresin

tel. 46 864 25 67; 669 670 202

UWAGA!

Nabór Deklaracji zgłoszeniowych do dotacji do zakupu magazynów energii został zakończony.

Istnieje możliwość złożenia Deklaracji i dołączenia do rezerwowej listy osób zainteresowanych dotacją, o ewentualnej możliwości dołączenia do dofinansowania decydować będzie kolejność zgłoszeń.

  1. Regulamin
  2. Deklaracja zgłoszeniowa

 

Wielkość czcionki
Kontrast