SAMORZĄD GMINNY ZAPRZYSIĘŻONY!

 6 maja odbyła się pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Gminy Teresin kadencji 2024-2029. Wójt Marek Olechowski wybrany przez wyborców na kolejną kadencję oraz nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. W skład Rady Gminy Teresin weszło 6 nowych radnych.

Do momentu wyboru przewodniczącego pierwszą sesję nowo wybranej rady poprowadził radny senior – Lech Kaźmierczak z Teresina. Po otwarciu sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyna Włodarczyk wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnych. Radni ślubowali, że „będą wierni Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz że obowiązki radnego sprawować będą godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców”. Po stwierdzeniu quorum oraz przyjęciu porządku obrad, Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła Markowi Olechowskiemu zaświadczenie o wyborze na wójta Gminy Teresin, po czym włodarz Teresina złożył uroczyste ślubowanie, wypowiadając słowa roty:  „Obejmując urząd wójta Gminy Teresin, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.  Następnie radni spośród siebie wybrali Przewodniczącego Rady – zaufali doświadczeniu Bogadana Linarda, który funkcję tę będzie pełnił po raz kolejny. Po wyborze Przewodniczącego Rady, przejął on prowadzenie dalszej części obrad.

Rozpoczęta właśnie kadencja gminnego samorządu ma być czasem stabilnej kontynuacji dotychczasowej polityki. Będzie to kolejne pięć lat konsekwentnego realizowania pomysłów na rozwój każdej z miejscowości w naszej gminie. Tak zgodnie zapowiadają nowo wybrani wójt i radni. W swoim przemówieniu Marek Olechowski zaakcentował wagę współpracy i współdziałania. Zwrócił uwagę na niską, bo tylko 53-procentową frkwencję w ostatnich wyborach samorządowych i jak zauważył, będzie w tym duża rola radnych, by przybliżyć urząd i pracę rady mieszkańcom, także tym mniej zainteresowanym działaniami samorządu gminnego.

– Jestem pewien, że rada w tym składzie będzie ze sobą efektywnie współracować. Większość radnych dysponuje niemałym doświadczeniem samorządowym. Nie muszą nabywać tej wiedzy od nowa. Od razu bierzemy się do pracy. Każdy z nas wie, co do niego należy i jak może to wykorzystać dla dobra gminy. Nowi radni, a jest ich sześcioro, mogą być pewni wsparcia bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek. Będziemy wspierali wszystkie inicjatywy wójta służące rozwojowi gminy, ale też stanowczo reprezentowali naszych wyborców – powiedział naszej redakcji przewodniczący Bogdan Linard.

Przypominamy, że każda sesja jest otwarta dla mieszkańców. Na stronie bip.teresin.pl dostępne są materiały z prac rady oraz materiały wideo z każdego jej posiedzenia.

Nowo wybranym radnym i wójtowi Markowi Olechowskiemu życzymy skutecznej i owocnej działalności, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywania mandatu społecznego. Wierzymy, że zaufanie, którym obdarzyli Państwa wyborcy, przyczyni się do dalszego rozwoju naszej gminy. Życzymy wytrwałości w dążeniu do wprowadzania pozytywnych zmian w naszej małej ojczyźnie oraz wielu sukcesów i satysfakcji płynącej z pracy w samorządzie.

 

Redakcja

 

Wielkość czcionki
Kontrast