PIERWSZE SAMOCHODY PRZEJADĄ TUNELEM KOLEJOWYM W TERESINIE POD KONIEC 2025 ROKU

31 października w niepokalanowskim klasztorze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Powiat Sochaczewski i Gmina Teresin zawarły umowę dotyczącą budowy tunelu drogowego. Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A „nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa na kolei oraz usprawni komunikację w Teresinie”.

Dokumentacja projektowa jest już gotowa. Jak zapowiadają władze powiatu, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to pod koniec 2025 roku tunelem przejadą pierwsze samochody. Na koniec tego roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy zadania.

– W Teresinie i Paprotni mieszkańcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Ojca Maksymiliana Kolbego / ul. Szymanowskiej (droga powiatowa nr 3837W) z dwoma torami linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice. Efektem inwestycji będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Przyjęte rozwiązanie ograniczy ruch samochodów oraz znacznie usprawni komunikację. Obiekt zastąpi obecny przejazd, a kierowcy nie będą musieli czekać przed zamkniętymi rogatkami – czytamy w informacji prasowej PKP Polskich Linii Kolejowych.

Porozumienie określa współpracę przy organizacji postępowań przetargowych, budowie oraz przejęciu w zarządzanie infrastruktury drogowej. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 50 mln zł netto. Finansowe zaangażowanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odbędzie się w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap IV”, który planowany jest do dofinansowania ze środków unijnych. Inwestycja realizowana będzie w formule „buduj”. Projekt obejmie swoim zakresem około 140-metrowy tunel drogowy pomiędzy Teresinem a Paprotnią wraz z przebudową układu przyległych ulic. Zastosowane rozwiązanie umożliwi poprowadzenie pod torami dwóch pasów ruchu dla samochodów oraz ciągu pieszo-rowerowego i chodnika.

– W tym miejscu przede wszystkim dziękuję posłowi Maciejowi Małeckiemu, którego pomoc jest nieodzowna, od początku pilotuje tę inwestycję, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni. Dziękuję również stale zabiegającym o tę inwestycję radnym powiatowym, szczególnie Janowi Aleksandrowi Łopacie i Anecie Sowińskiej. Dziękuję samorządowi gminy Teresin, wójtowi Markowi Olechowskiemu za efektywną współpracę, a przecież tej przed nami jeszcze dużo, jeśli chodzi o realizację tej jakże istotnej i chyba największej dotąd wspólnej inwestycji – mówiła podczas podpisania umowy starosta sochaczewska Jolanta Gonta.

Poza starostą i wójtem gminy Teresin podpisy pod umową złożyli wicestarosta Tadeusz Głuchowski, skarbnik powiatu Teresa Pawelak, skarbnik gminy Teresin Agnieszka Rosa oraz z ramienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Krzysztof Pietras – dyrektor Regionu Centralnego PKP PLK i jego zastępca Daniel Boruchalski.

Zgodnie z zapowiedziami budowa tunelu kolejowego w Teresinie ma zakończyć się w 2025 roku. – Tak więc po latach starań wielu ludzi, wieloletnich oczekiwaniach mieszkańców na likwidację znienawidzonych „szlabanów”, urzeczywistnia się wizja tego, co było moim i Państwa marzeniem – podsumowuje wójt Marek Olechowski. Przypomnijmy, że gmina Teresin wspiera to zadanie kwotą ośmiu milionów złotych.

Redakcja, fot. Karol Jakubowski, PKP PLK S.A., Natalia Ertman, radiovictoria.pl

Wielkość czcionki
Kontrast