PRZYSZŁOŚĆ MAZOWSZA Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

23 listopada w Mszczonowie odbyła się konferencja poświęcona Funduszom Europejskim na Mazowszu, głównie nowemu programowi – Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie a także Delegaturę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Żyrardowie.

Konferencji towarzyszyło hasło przewodnie: „Przyszłość Mazowsza z Funduszami Europejskimi”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Gminy Mszczonów, Gminy Teresin, Powiatu Grójeckiego oraz Miasta Żyrardów.

W Mszczonowskim Ośrodku Kultury zaprezentowali się beneficjenci z regionu żyrardowskiego. Jakie inwestycje zostały zrealizowane i jak wpłynęły one na życie mieszkańców? Ile środków z Unii Europejskiej zasiliło gospodarkę regionu? O tym wszystkim opowiedzieli zaproszeni goście, przedstawiciele lokalnych samorządów. Wśród nich znalazła się reprezentantka Gminy Teresin, Julita Labus-Kowalska, kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych, która przedstawiła prezentację dotyczącą pozyskiwanych dofinansowań z Funduszy Europejskich i realizowanych przy ich wsparciu inwestycji na terenie Gminy Teresin. – Gmina Teresin w ciągu 18 lat obecności w UE zmieniła swoje oblicze. Nasze doświadczenia z funduszami unijnymi zdobywaliśmy od pierwszych dni członkostwa. W pierwszym okresie programowania (budżet UE na lata 2004-2006) wybudowaliśmy dwa obiekty sportowe: halę sportową i kompleks boisk. Był to czas intensywnego inwestowania w infrastrukturę sportową w całej Polsce, jakby zaspokajania głodu brakujących sal gimnastycznych, a organizacyjnie czas nabierania doświadczenia. Zamiast 16 regionalnych programów, zarządzanych przez zarządy województw, funkcjonował jeden program zarządzany wspólnie przez samorządy wojewódzkie i wojewodów (ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) – informuje Julita Labus-Kowalska. Drugi okres programowania (2007-2013) to dojrzałość instytucjonalna – 16 regionalnych programów wojewódzkich i dojrzałość przygotowanych projektów. – W gminie Teresin to przede wszystkim projekty infrastrukturalne, projekty wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków. Wszystkie do dziś spełniają swoje zadanie, choć w przypadku oczyszczalni przygotowujemy się do rozbudowy ze względu na dynamiczny rozwój gminy. W tym czasie zrealizowaliśmy też naszą najważniejszą i najbardziej modelową inwestycję – budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych, która jednocześnie pełni funkcję obwodnicy największych miejscowości gminy. Inwestycja ta utrwaliła funkcjonalny podział miejscowości na część gospodarczą i mieszkalną. Realizowana była w dwu etapach z 30 milionowym dofinansowaniem. Modelowa, bo dzięki zrealizowaniu tego projektu przygotowaliśmy źródło dochodów własnych, najbardziej efektywne i strategiczne podejście do wykorzystania funduszy zewnętrznych – podkreśla kierownik Zespołu ds. Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych UG Teresin.

Jak podkreśla Julita Labus-Kowalska, wśród inwestycji trzeciego budżetu UE, w którym Gmina Teresin także uczestniczyła (obecnie rozliczany i zamykany 2014-2020) to realizacja najatrakcyjniejszej inwestycji polegającej na modernizacji dworca PKP. Wpłynęła ona radykalnie na zmianę wizerunku centrum Teresina. – Jesteśmy częścią UE. W ostatnich latach w Teresinie obserwujemy dynamiczny rozwój. Poza wymierną kasą, wartością dodaną jest projektowe, strategiczne podejście do inwestycji, jakiego się nauczyliśmy – podsumowuje przedstawicielka teresińskiego samorządu.

Podczas spotkania przedstawiono także założenia nowego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, który będzie w pełni uruchomiony w 2023 r. Jego budżet zmniejszył się w porównaniu z poprzednim programem. Słabiej rozwinięta część województwa uzyskała jednak dostęp do ponadregionalnego instrumentu skierowanego do Polski Wschodniej. Województwu mazowieckiemu na realizację programu regionalnego – Fundusze Europejskie dla Mazowsza – przyznano ponad 2 mld euro. W całej perspektywie 2021-2027 obowiązuje podział statystyczny na region mazowiecki regionalny (RMR) oraz region warszawski stołeczny (RWS). Ponieważ RWS jest lepiej rozwinięty, podmioty z jego obszaru będą korzystały z funduszy europejskich w ograniczonym stopniu. Dotyczy to zarówno dostępnych kwot, jak i poziomu dofinansowania (do 50% dla RWS i do 85% dla RMR).

Redakcja

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast