WAŻNE!!! Obwieszczenie RDOŚ w sprawie CPK

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości składania uwagi i wniosków do prowadzonego postępowania ws. CPK

W związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.162) z dnia 5 kwietnia 2023 r. dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jej funkcjonowania, informujemy:

– o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postepowania przez każdego, tym zainteresowanego w terminie od 7 kwietnia do 6 maja 2023 r.

– uwagi i wnioski należy składać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej m.in. na adres mailowy:  CPK.udzial@warszawa.rdos.gov.pl

– materiały dotyczące raportu oddziaływania na środowisko, postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i opinia Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dostępne są pod linkami wskazanymi poniżej oraz w załącznikach.

 

 


DO POBRANIA:

-Link do raportu oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia: budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania:

RAPORT CPK w formacie .zip

-Link do uzupełnień:

UZUPEŁNIENIE w formacie .zip

-Link do obwieszczenia – RDOŚ:

Obwieszczenie – RDOŚ

-Link do opinii sanitarnej dla CPK:

OPINIA SANITARNA

-Link do opinii RZGW w Warszawie PGW Wody Polskie dla CPK:

OPINIA RZGW w Warszawie PGW WP dla CPK

Wielkość czcionki
Kontrast