Obwieszczenie dot. zgłoszonych kandydatów do Izb Rolniczych

OBWIESZCZENIE
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 239
w Teresinie
z dnia 8 września 2023 roku


Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izb
Rolniczych, Okręgowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości
osób uprawnionych, że głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych
członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych
kandydatów. W tym przypadku w wyborach do Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Sochaczewskiego, zarządzonych na
dzień 24 września 2023 roku, za wybranych członków Rady Powiatowej
Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Sochaczewskiego z gminy Teresin uznaje
się zgłoszonych kandydatów:
1. Brodowski Wojciech Kazimierz, lat 56, zam. Gaj,
(nazwisko, imię/imiona, wiek, miejscowość)
2. Włodarski Grzegorz, lat 40, zam. Seroki -Wieś.


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
/-/ Mirosław Matyska

Treść całego obwieszczenia:

https://bip.teresin.pl/public/getFile?id=366393

Wielkość czcionki
Kontrast