Informacje

VII OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE DZIECI W NIEPOKALANOWIE POD OPIEKUŃCZYMI SKRZYDŁAMI MARYI I ŚW. JANA PAWŁA II

15 września 2023

Już po raz siódmy w Niepokalanowie odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci. Tegoroczne wydarzenie, zorganizowano 9 września 2023 roku, a towarzyszyło mu hasło: „Święty Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.

 

Do grodu Niepokalanej przybyły setki najmłodszych wyznawców Maryi z całej Polski. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzać Niepokalanów, wspólnie się pomodlić i zintegrować. Nie zabrakło różnorodnych gier i konkursów.

Tradycyjnie spotkanie zainagurowała uroczysta Msza św. w niepokalanowskiej bazylice, której przewodniczył ks. biskup Wiesław Osial. Bezpośrednio po niej uczestnicy spotkania zebrali się wokół bazyliki, by wziąć udział w wielu atrakcjach. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ci, którzy zapragnęli dowiedzieć się, czym jest Rycerstwo Niepokalanej, wkraczali na „Szlak rycerski”. Uśmiechnięci wolontariusze opowiadali o tym, co znaczy na co dzień być rycerzem Niepokalanej. Następnie wręczali Cudowny Medalik i wspólnie modlili się z dziećmi, które pasowano na prawdziwych rycerzy i giermków Matki Bożej. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach odbywały się warsztaty, w tym z wykonywania różańców, tworzenia ceramiki, komiksów czy kącik kulinarny. Dzieciom towarzyszyli liczni wolontariusze, którzy udzielali wskazówek. W programie znalazło się także spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Nawrocką. Uczestnicy spotkania mogli wyśpiewać chwałę Bogu podczas koncertu zespołu „Winnica” z Białegostoku, który angażował wszystkich pod sceną do wspólnego śpiewu i tańca.

Dzieci miały też niepowtarzalną okazję spotkania z redakcją miesięcznika „Mały Rycerzyk Niepokalanej” i przyjrzeć się pracy redaktorów i kupić najnowszy egzemplarz czasopisma. Jak co roku była również możliwość wstąpienia w szeregi Rycerstwa Niepokalanej, które założył św. Maksymilian M. Kolbe. Każdy mały uczestnik otrzymał kolejną figurkę do kolekcji, tym razem figurkę św. Jana Pawła II.

 

Redakcja

 

Informacja w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy

logo gminy teresin 11 września 2023

Informacja w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy

w dniach: 14 i 15 września 2023 r.

W związku z pracami remontowymi główny budynek Urzędu Gminy (ul. Zielona 20) w dniach 14 i 15 września, ze względów bezpieczeństwa,  będzie niedostępny dla interesantów.

Będziemy załatwiać tylko sprawy niecierpiące zwłoki.

Kasa będzie nieczynna.

Płatności prosimy dokonywać przez internet lub w Banku Spółdzielczym Sochaczew, oddział Teresin, ul. Torowa 2. Bank nie pobiera prowizji za wpłaty.

Numery kont:

Podatki i opłaty skarbowe: 66 9283 0006 0011 2934 2000 0020

Opłaty za odbiór śmieci: 82 9283 0006 0011 2934 2000 0120

Telefony kontaktowe:

– Biuro Obsługi Mieszkańców – 46 864 25 65

– sekretariat – 46 86 138 15

– referat finansów – 501 443 325,

– referat ds. obywatelskich- 46 864 25 46

– sprawy związane z wyborami, w tym: zgłoszenia komitetów wyborczych kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 605 57 20 40,

– referat mienia i środowiska oraz referat planowania przestrzennego, (ul. Zielona 18) pracują bez zmian.

Adres e-mailowy:  urzad.gminy@teresin

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030”

logo gminy teresin 27 lipca 2023

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 25 marca 2011 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin oraz uchwałą Nr LVIII/439/2022 Rady Gminy Teresin z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030, poniżej Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Teresin na lata 2023-2030”

Strategia_Teresin_20.07

SRG Teresin sprawozdanie konsultacje społeczne20.07

Uwaga! Wymiana pojemników na odpady zmieszane

4 lipca 2023

Informujemy, że od 01.08.2023 roku następuje zmiana firmy odbierającej odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy.

Najważniejsze informacje:

 • Od sierpnia br. odpady będzie odbierała firma REMONDIS sp. z o.o.

 • Od dnia 03.07.2023 roku firma REMONDIS sp. z o.o. rozpoczyna wyposażanie nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane.

 • 04.07.2023 r. (wtorek) będzie wyposażany Rejon II czyli miejscowość GRANICE.
 • 05.07.2023 r. (środa) będzie wyposażany Rejon III i Rejon IV czyli miejscowość TERESIN.
 • O kolejnych terminach będziemy Państwa informować, gdy tylko takie informacje otrzymamy.

  Wymiana koszy jest efektem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy”.

  Obecnie działająca firma PARTER Dariusz Apelski będzie odbierała pojemniki w ostatnim lipcowym terminie odbioru odpadów zmieszanych.

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

logo gminy teresin 3 lipca 2023

Szanowni byli i obecni sołtysi !

 

Wójt Gminy Teresin informuje, że 1 lipca br. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym w wysokości 300 zł. miesięcznie, z tytułu pełnienia funkcji sołtysa.

Świadczenie przysługuje osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. pełniła funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż 8 lat,
 2. osiągnęła wiek:
 3. a) w przypadku kobiet – 60 lat
 4. b) w przypadku mężczyzn- 65 lat
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Nie jest wymagane zachowanie ciągłości tej funkcji.

Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w KRUS-ie w Sochaczewie.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcje sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji.

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia

CZERWCOWY NUMER TERESIŃSKIEGO MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO Z GMINY”

30 czerwca 2023

Najnowszy numer bezpłatnego, teresińskiego miesięcznika samorządowego „Prosto z Gminy”, trafił już do punktów kolportażu na terenie wszystkich sołectw gminy Teresin.

W tym wydaniu można przeczytać m.in. o:

 • jubileuszowej Gali 200-lecia Teresina i 50-lecia Gminy Teresin,
 • pracach Rady Gminy Teresin,
 • realizacji kolejnych gminnych inwestycji,
 • działalności szkół,
 • działalności Klubu Seniora „Radosna Jesień”,
 • Teresińskiej Nocy Czerwcowej ‘2023.

Miesięcznik prezentuje także informacje o sukcesach sportowych zawodników wszystkich sekcji LKS Mazowsze Teresin.

Zapraszamy do lektury!

CZERWCOWY 2023 NUMER TERESIŃSKIEGO MIESIĘCZNIKA SAMORZĄDOWEGO „PROSTO Z GMINY”

Wielkość czcionki
Kontrast