Ochrona środowiska

WIOSENNE SPRZĄTANIE SOŁECTWA SZYMANÓW 2024

25 marca 2024

W sobotę, 16 marca, odbyło się wiosenne sprzątanie Sołectwa Szymanów 2024. Akcja, zorganizowana przez sołtysa Roberta Ziomskiego, radę sołecką, druhów strażaków oraz radnego Gminy Teresin Huberta Koneckiego, zakończyła się dużym sukcesem.

 

Z inicjatywą sprzątania sołectwa wyszedł w 2015 roku radny Hubert Konecki.

Rok temu w organizację sprzątania włączyli się strażacy z Szymanowa oraz KGW Szymanowianki, niestety KGW w tym roku nie było, mam nadzieję, że za rok spotkamy się w komplecie. W czasie pandemii Covid-19 mieliśmy 2 letnią przerwę spowodowaną obostrzeniami. Sprzątanie wsi zawsze odbywa się przed Świętami Wielkiej Nocy – informuje Hubert Konecki.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, szymanowianie spotkali się na parkingu przed kościołem. Zwykle było to 20 – 30 osób. W tym roku, niestety, przyszło mniej mieszkańców. Z tego powodu sprzątanie trwało dłużej. Sołtys podzielił zebranych na 3 grupy, które ruszyły z workami w trzech kierunkach wsi. Po trzech godzinach zbierania śmieci, sołtys odpalił traktor z przyczepą i z trzema uczestnikami akcji zbierał worki pełne śmieci. W tym roku była ich cała przyczepa, czyli tyle samo, co w poprzednich latach.

Wszystkich najbardziej ucieszył efekt naszej pracy, który był widoczny gołym okiem. Wieś wygląda czysto i schludnie. Po ciężkiej pracy spotykaliśmy się przy ognisku na terenie OSP Szymanów, gdzie mogliśmy zjeść kiełbaskę upieczoną przy ognisku oraz napić się ciepłej herbaty. Mogliśmy również porozmawiać na tematy związane z naszą miejscowością – mówi sołtys Robert Ziomski.

Dziękuję bardzo wszystkim organizatorom wydarzenia: sołtysowi wraz z radą sołecką, druhom strażakom oraz tym, którzy tego dnia przyszli zbierać śmieci. W tym roku było nas mniej niż w poprzednich latach, więc pracy było więcej, ale daliśmy radę. Dziękuję panu Markowi Olechowskiemu, wójtowi Gminy Teresin za pokrycie kosztów posiłku oraz panu Markowi Misiakowi, zastępcy dyrektora GZGK i panu Lechowi Kaźmierczakowi, kierownikowi GZGK za piątkową pomoc w zbieraniu śmieci przez pracowników zakładu przy szymanowskim markecie, zakup worków oraz odbiór śmieci. Serdeczne podziękowania dla naszego sponsora, mieszkańca wsi, który wspiera nas od 2015 roku oraz dwóch najmłodszych uczestników Szymona i Oliwiera, którzy pod opieką taty dzielnie uczestniczyli w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas więcej. Wszystkich mieszkańców Szymanowa zapraszamy serdecznie! – dodaje radny Konecki.

GMINNE, TO TEŻ MOJE…

24 stycznia 2024

Do napisania tego krótkiego materiału zainspirowała mnie ostatnia dyskusja na forum Teresina wokół awarii sieci wodociągowej w Serokach-Parceli. W środę wieczorem 10 stycznia Stacja Uzdatniania Wody w Serokach odnotowała ogromne ilości pobieranej z niej wody. Byłaby to w miarę sytuacja normalna, gdyby działo się to w tzw. sezonie wysokim, czyli od wiosny do jesieni. Tymczasem wszystko wskazywało na niekontrolowany wyciek wody z sieci wodociągowej.

 

Standardowo służby Zakładu Komunalnego przystąpiły do poszukiwania miejsca awarii. Na początku nie zakładano awarii w zwartej zabudowie mieszkaniowej. Wydawało się, że takiego dużego wycieku wody nie da się nie zauważyć w pobliżu zamieszkałych nieruchomości. Dlatego poszukiwania prowadzono najpierw w trudnych, ze względu na porę doby i warunki atmosferyczne, miejscach. Do działań użyto również noktowizora. Wielogodzinne poszukiwania miejsca awarii zakończyły się sukcesem dopiero rano następnego dnia. Sukcesem okraszonym jednak nutą goryczy. Okazało się, że awaria sieci wodociągowej miała miejsce w Serokach w bezpośrednim sąsiedztwie domów. Wyciek był znaczny, a tym samym – bardzo widoczny. Czyżby nikt tego wycieku nie zauważył? Tym bardziej, że jednocześnie w Stacji Uzdatniania wyłączono jedną pompę, co zdecydowanie obniżyło ciśnienie dostarczanej wody. Czy i tego nie dało się namacalnie odczuć?

W całej internetowej „burzy” nie przekonują mnie do końca argumenty, że mieszkańcy nie są stróżami gminnej infrastruktury. Owszem, nie są. Ale są jej beneficjentami. I, moim zdaniem, w trosce, jeżeli nie o wspólne, ale swoje potrzeby, winni zareagować na tego rodzaju sytuacje. Bo gminne, to też moje…

            Marek Jaworski

                                                                                                                        dyrektor GZGK

 

Numery telefonów alarmowych w przypadku awarii wodociągowych

Obiekt

Awarie wodociągowe

Konserwator

Telefon

SUW Piasecznica

Maszna, Paprotnia, Topołowa, Paski Stare, Paski Nowe, Nowe Gnatowice, Nowa Piasecznica, Stara Piasecznica, Budki Piaseckie, Mikołajew, Witoldów, Dębówka, Kaźmierów

Sebastian Charaziński

602 629 538

SUW Maurycew

Skotniki, Strugi, Kawęczyn, Elżbietów, Szymanów, Maurycew, Skrzelew, Pawłówek, Gaj

Józef Dudek

609 137 254

SUW Seroki

Seroki Wieś, Seroki Parcela, Lisice, Izbiska, Pawłowice, Maszna

Andrzej Zacharzewski

602 613 517

SUW Granice

Granice, Granice Osiedle, Teresin, Teresin Gaj, Paprotnia

Wiesław Dąbrowski

603 816 265

SUW Teresin

Teresin, Teresin Gaj

Jarosław Dąbrowski

601 320 407

 

Numery telefonów alarmowych w przypadku awarii kanalizacyjnych

Obiekt

Awarie kanalizacyjne

Konserwator

Telefon

Oczyszczalnia Ścieków Granice

tel. 697 443 020

Teresin, Granice, Paprotnia, Szymanów, Skotniki, Pawłowice

Mieczysław Winczewski

603 764 890

 

Europejski Tydzień Mobilności 2023

16 września 2023

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności organizowanego od 16 do 22 września 2023 r. Gmina Teresin zachęca swoich mieszkańców do zrezygnowania z używania samochodu w każdej sytuacji, w której nie jest to konieczne i nie utrudnia codziennego funkcjonowania. Przesiadamy się na rowery i chodzimy pieszo. Mamy nadzieję, że aura będzie sprzyjać takim postanowieniom a zdrowe nawyki zostaną z nami na dłużej.

Z PASJI DO ZIELARSTWA

6 czerwca 2023

27 maja w Kobylinie k. Grójca wręczono nagrody finalistom regionalnego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Konkurs ma przybliżać tradycyjne produkty i potrawy regionalne oraz promować dziedzictwo kulinarne Mazowsza. Tegoroczny finał połączono z obchodami Święta Kwitnących Jabłoni.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Mazowiecki finał XXII edycji konkursu, jak co roku, został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Do finału w województwie mazowieckim zgłoszono 5 potraw i 45 produktów regionalnych.  Komisja nagrodziła 12 produktów i przyznała 7 wyróżnień. Miło nam poinformować, że jedną z nagród zdobyła sołtyska wsi Granice Anna Gogół. Pani Anna otrzymała I nagrodę w kategorii Produkt regionalny pochodzenia roślinnego. Podniebienia komisji konkursowej pidbił syropek z owoców czarnego bzu, przyrządzony według specjalnej receptury fitoterapeutki i psychodietetyczki z Granic. Nagrody laureatce wręczyli Leszek Przybytniak – przewodniczący Sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich, radny Województwa Mazowieckiego, Dariusz Gwiazda – Burmistrz Gminy i Miasta Grójec oraz Monika Woźniak – Dyrektor Grójeckiego Ośrodka Kultury.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Redakcja

WAŻNE!!! Obwieszczenie RDOŚ w sprawie CPK

Logo Gminy Teresin 19 kwietnia 2023

Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie o możliwości składania uwagi i wniosków do prowadzonego postępowania ws. CPK

W związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.162) z dnia 5 kwietnia 2023 r. dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jej funkcjonowania, informujemy:

– o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postepowania przez każdego, tym zainteresowanego w terminie od 7 kwietnia do 6 maja 2023 r.

– uwagi i wnioski należy składać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej m.in. na adres mailowy:  CPK.udzial@warszawa.rdos.gov.pl

– materiały dotyczące raportu oddziaływania na środowisko, postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i opinia Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dostępne są pod linkami wskazanymi poniżej oraz w załącznikach.

 

 


DO POBRANIA:

-Link do raportu oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia: budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania:

RAPORT CPK w formacie .zip

-Link do uzupełnień:

UZUPEŁNIENIE w formacie .zip

-Link do obwieszczenia – RDOŚ:

Obwieszczenie – RDOŚ

-Link do opinii sanitarnej dla CPK:

OPINIA SANITARNA

-Link do opinii RZGW w Warszawie PGW Wody Polskie dla CPK:

OPINIA RZGW w Warszawie PGW WP dla CPK

Rozpoczęliśmy ewidencję zbiorników bezodpływowych

Logo Gminy Teresin 19 kwietnia 2023

K O M U N I K A T

Wójt Gminy Teresin  informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Teresin zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Teresin o dokonywanie zgłoszeń posiadanych zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji  w terminie do dnia 31 maja 2023 r. (nie dotyczy nieruchomości podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej).

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

    • w Urzędzie Gminy Teresin (w Biurze Obsługi Mieszkańca) 
    • u sołtysa
    • po przez wypełnienie formularza dostępnego poniżej, podpisanie go i dostarczenie go do nas (tradycyjnie lub elektronicznie):

[druk zgłoszenia – do wydrukowania i wypełnienia ręcznie]

[druk zgłoszenia – do wypełnienia elektronicznie i wydrukowania – aktywny pdf]

możesz też nie drukować dokumentu i…

[podpisać dokument elektronicznie bezpłatnym podpisem zaufanym] (na stronie gov.pl wybieramy opcję nr 2)

Wypełniony i  podpisany  druk zgłoszenia można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Teresin  – Biuro Obsługi Mieszkańca
  • przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Teresin,  ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, lub
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuroobslugimieszkancow@teresin.pl (zgłoszenie przysyłane w formie elektronicznej musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym np. bezpłatnym podpisem zaufanym (jak opisano wyżej) bądź, jeśli jest wysyłane poprzez platformę ePUAP, podobnie, bezpiecznym podpisem elektronicznym, bezpłatnym podpisem zaufanym lub innym podpisem kwalifikowanym dostępnym u zewnętrznych dostawców).

Wójt Gminy Teresin przypomina również, iż każdy właściciel nieruchomości posiadający zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek podpisać umowę ze stosowną firmą na odbiór nieczystości. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

 

 

 

                                  

 

STOP WYPALANIU TRAW!

logo osp niepokalanow 13 kwietnia 2023

Za nami pierwsze, tak wyczekiwane, wczesnowiosenne dni. Jednak dla strażaków ten czas – szczególnie miesiące od marca do czerwca – od lat kojarzą się ze wzmożoną ilością zdarzeń związanych z wypalaniem traw.

Pomimo corocznych, licznych działań prewencyjnych, mających uświadamiać o szkodliwości wypalania traw, ilość interwencji związanych z tym procederem wciąż oscyluje na wysokim poziomie. W minionym roku na terenie Mazowsza wystąpiło 6 439 pożarów traw, natomiast od początku 2023 roku odnotowano już blisko 500 takich zdarzeń. Każdy z tych pożarów niesie za sobą tragiczne konsekwencje dla ekosystemu i stanowi zagrożenie dla życia, zwierząt i ludzi. Za większość z tych pożarów, niestety, odpowiedzialność ponosi człowiek.

Charakterystyczne dla tego typu pożarów jest to, że bardzo często wymykają się one spod kontroli, przenosząc się na pobliskie lasy i zabudowania. Pożary te są trudne do opanowania, a przy silnym wietrze bardzo szybko rozprzestrzeniają się na ogromne powierzchnie. Ludzie w wyniku takich zdarzeń, niejednokrotnie, tracą dorobek całego życia. Inną konsekwencją tego rodzaju pożarów jest zmniejszenie widoczności na drogach związane z dużym zadymieniem, co skutkować może niebezpiecznymi sytuacjami na drodze. Podpalanie traw jest zatem bardzo ryzykownym sposobem przeprowadzania wiosennych porządków.

Wypalanie traw to również duże zagrożenie dla lasów. Tereny upraw rolniczych i leśnych często ze sobą sąsiadują, a czasem wręcz się przenikają. Ogień z nieużytków często przenosi się na obszary leśne, stanowiąc zagrożenie dla zwierzyny, niszcząc bezpowrotnie także bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątków lat.

Przypominamy! Wypalanie traw jest zabronione i karalne!

Za wypalanie traw przewiduje się karę nagany, aresztu lub grzywny. Zgodnie z zapisani art. 130a ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375.): „Kto usuwa roślinność przez wypalanie z gruntów rolnych, obszarów kolejowych, pasów przydrożnych, trzcinowisk lub szuwarów, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 30 000 zł”.

Pamiętajmy i weźmy sobie do serca apele strażaków: „Wypalanie traw jest niebezpieczne, szkodliwe dla całego ekosystemu, kompletnie nieopłacalne i prawnie zabronione”.

 

Państwowa Straż Pożarna

Wielkość czcionki
Kontrast