Informacje

Zaproszenie do składania ofert

logo gminy teresin 11 grudnia 2023
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania zadania pn. „Szkolenia z Systemów Informacji Przestrzennej GIS jako podnoszenie kwalifikacji pracowników w ramach programu wsparcia pn. Program wsparcia administracji jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład obszaru otoczenia Centralnego Portu Komunikacyjnego”
 
.Dwa dokumenty:
 

80. ROCZNICA ROZSTRZELANIA 20 WIĘŹNIÓW Z PAWIAKA

1 grudnia 2023

Jedną ze znaczących dla Teresina dat, upamiętniających męczeństwo Polaków w czasie II wojny światowej, jest 01 grudnia 1943 roku. W tym dniu doszło do egzekucji więźniów Pawiaka, którzy zostali rozstrzelani w odwecie za wysadzenie w pobliżu ówczesnej stacji kolejowej Szymanów niemieckiego transportu wojennego. W tym roku przypada 80. rocznica tego tragicznego w skutkach wydarzenia.

 

Z tej okazji co roku mieszkańcy Gminy Teresin oddają hołd i otaczają modlitewną pamięcią pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta. W piątek 1 grudnia o godzinie 11.00 w niepokalanowskiej Bazylice sprawowana była Msza święta w intencji rozstrzelanych. Przewodniczył jej o. Mariusz Książek, proboszcz Niepokalanowa. Po Mszy zebrani udali się na przydworcowy Skwer Niepodległości. W otoczeniu pocztów sztandarowych, w obecności przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Linarda, przedstawicieli duchowieństwa, radnych, dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odśpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty pod pomnikiem. Krótki rys historyczny dotyczący wydarzenia sprzed 80 lat przedstawił Marek Jaworski – prezes Stowarzyszenia „Teresin – nasze korzenie”.

Przypomnijmy, że przebudowany w 2010 roku monument został zaprojektowany przez Jarosława Trojanowskiego i Klarę Zawadzką. Trzymetrowy krzyż nawiązuje do najwyższej ofiary – życia, złożonego na ołtarzu Ojczyzny. Symbolika fragmentu bramy i kolczastego drutu stanowi nawiązanie do Pawiaka, miejsca, skąd przewiezieni zostali więźniowie. Z kolei prowadzące do pomnika tory kolejowe symbolizują okoliczności zamachu na niemiecki pociąg wojskowy.

 

Redakcja

 

UWAGA! REORGANIZACJA PRACY W BUDYNKU URZĘDU GMINY TERESIN

logo gminy teresin 1 grudnia 2023

W budynku Urzędu Gminy Teresin trwa remont, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności usług społecznych poprzez jego przebudowę i termomodernizację. Obiekt zyska nowe piętro. Przede wszystkim jednak pojawi się w nim winda, ale zmiany dotyczyć będą także wejścia oraz holu głównego.  Prace prowadzone są w ramach projektu, na który samorząd nasz pozyskał 8 330 000,00 zł z Programu Inwestycji Strategicznych realizowanego w ramach Polskiego Ładu.

W związku z prowadzonym remontem, nastąpiła reorganizacja pracy w budynku UG. Gabinet wójta oraz sekretariat, funkcjonujące dotychczas na I piętrze, przeniesiono na parter do pomieszczeń referatów inwestycji i zamówień publicznych. Referaty zamówień publicznych, inwestycji i pozyskiwania funduszy pozabudżetowych przeniesione zostały do OSP Teresin (Granice, ul. Południowa 2), referat podatkowy i kasa funkcjonuje w sali konferencyjnej. Pozostałe referaty księgowe, z biurem Rady Gminy włącznie, znalazły miejsce w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji (Al. XX- lecia 32). Tutaj też, od 08.12., w piątki, a nie jak dotychczas w środy, funkcjonować będzie punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”.

– Mamy nadzieję, że te zmiany nie będą mocno utrudniały życia mieszkańcom – mówi Agnieszka Rosa, skarbnik Gminy Teresin. – Prace powinny zakończyć się jesienią przyszłego roku i wtedy mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z wyremontowanego budynku UG – dodaje pani skarbnik.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim

1 grudnia 2023

ZAPROSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie:

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)”.

Szczegóły poniżej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do udziału w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, iż w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)”

prowadzi aktualnie nabory wniosków:

 • dla osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami indywidualnymi;
 • dla Organizatorów miejsc odbywania stażu.

 

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie jako osoby bezrobotne, w szczególności:

 • osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. posiadające wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące lub średnie techniczne).

 

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, ul. Kusocińskiego 11

tel./fax /046/ 862 33 93 lub 862 24 24

wash@praca.gov.pl, sekretariat@sochaczew.praca.gov.pl


 

Projekty pozakonkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zaproszenie do udziału w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie uprzejmie informuje, iż w ramach realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)”

prowadzi aktualnie nabory wniosków:

 • dla osób bezrobotnych ubiegających się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • dla osób bezrobotnych zainteresowanych szkoleniami induwidualnymi;
 • dla Organizatorów miejsc odbywania stażu.

 

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, należące do przynajmniej jednej z poniższych grup defaworyzowanych:

 • długotrwale bezrobotne,
 • w wieku 50 lat i więcej,
 • z niepełnosprawnościami,
 • z niskimi kwalifikacjami,
 • kobiety.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu udzielane są

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, ul. Kusocińskiego 11

tel./fax /046/ 862 33 93 lub 862 24 24

wash@praca.gov.pl, sekretariat@sochaczew.praca.gov.pl ZAPROSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie zaprasza zainteresowanych do udziału w projekcie:

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sochaczewskim (IV)”.

 

 

 

POZNALIŚMY LAUREATÓW III EDYCJI RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

logotyp mazowsze serce polski 28 listopada 2023

24 listopada 2023 roku w Przestrzeniach Bruna w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Celem organizowanego przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Idea Rankingu to ocena samorządów przy pomocy zobiektywizowanych wskaźników ilościowych. Wyniki przeprowadzonych analiz stanowią punkt wyjścia w dyskusjach dotyczących jakości zarządzania lokalnego, jak i strategicznych kierunków rozwoju regionów.

Podczas Gali poznaliśmy Laureatów Rankingu: W kategorii gminy wiejskie zwyciężyła Gmina Michałowice, w kategorii gminy miejsko-wiejskie Gmina Ożarów Mazowiecki, a jako najlepszą gminę miejską wybrano miasto Podkowa Leśna. Liderem powiatu sochaczewskiego została Gmina Sochaczew, odbierając tym samym palmę pierwszeństwa dwukrotnemu laureatowi w tej kategorii, czyli Gminie Teresin. Za lokomotywę rozwoju Województwa Mazowieckiego uznano Gminę Huszlew.

Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego 2023 roku został objęty Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego. Partnerem biznesowym Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2023 roku jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

źródło: frdl.mazowsze.pl

 

ZMARŁ JERZY BRZEZIŃSKI – POWSTANIEC WARSZAWSKI

28 listopada 2023

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana JERZEGO BRZEZIŃSKIEGO, powstańca warszawskiego ps. Mały, mieszkańca Gminy Teresin.

Zmarł 22 listopada 2023 r. Jego pogrzeb odbędzie się 05 grudnia 2023 r. o godzinie 14:00 na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie w Kościele pw. św. Wincentego (rektorski – drewniany).

Jerzy Brzeziński urodził się 21 marca 1927 r. w Warszawie. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej odbywał praktyki konserwacji obrazów w firmie „Kasprowicz i Dydyszko”. W momencie wybuchu powstania miał zaledwie 17 lat. Walczył w Śródmieściu, w strukturach Armii Krajowej – I Obwód „Radwan” (Śródmieście) – Podobwód Śródmieście-Południe „Sławbor” – odcinek wschodni „Bogumił” – kompania szturmowa pod dowództwem Tadeusza Kuliczkowskiego ps. Stojewicz. Został ranny we wrześniu 1944 w Al. Jerozolimskich 27. Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Ukrywał się do końca 1945 we wsi Wola Pękoszowska pod Mszczonowem.

Po wojnie, w czasach komuny, zataił swój powstańczy epizod w obawie przed represjami. Nie znała go nawet najbliższa rodzina. Był zawodowym żołnierzem, pracował w Sztabie Generalnym WP. Dopiero w wolnej Polsce ujawnił powstańczą przeszłość.

Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Redakcja

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE W GMINIE TERESIN

logo gminy teresin 17 listopada 2023

W ostatnim tygodniu w kilku miejscowościach na terenie Gminy Teresin pojawiły się nowe przystanki autobusowe. Te tzw. obiekty małej architektury są też jednocześnie oryginalną promocją lokalnego samorządu.

– Dotychczasowe, delikatnie mówiąc, nie wyglądały najpiękniej. Wyjątkiem są odnowione kilka lat temu przez miejscową społeczność przystanki przy ulicy Pałacowej w Serokach. Część z nich jest zupełnie nowa, pozostałe są odnawiane. Nowe przystanki wyposażane będą w nazwę miejscowości, rozkład jazdy (w przypadku PKS) oraz kosze na śmieci. Dodatkowo są oklejane mapą gminy – informuje Marek Jaworski, dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Wiaty przystankowe poprawiają komfort osób oczekujących na autobus. Chronią podróżujących przed opadami atmosferycznymi oraz wiatrem i słońcem, szczególnie młodzież i dzieci dojeżdżające do szkół. Pierwsze „zliftingowane” przystanki już spodobały się mieszkańcom. Zobaczymy, jak długo utrzymają się w takim stanie. Dlatego też apelujemy, aby odpowiednio zadbać o ten element lokalnego krajobrazu. Wiaty mają służyć przede wszystkim mieszkańcom korzystającym z transportu. Stanowią również wizytówkę gminy. Mamy nadzieję, że nie padną ofiarą zabaw i żartów wandali, które doprowadzą do ich zniszczenia. To przecież nasze wspólne dobro! Wymiana kolejnych przystanków będzie zależna od rozwoju sytuacji, związanej z poszanowaniem tych obiektów.

Wykonawcą prac jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie.

 

Redakcja

Wielkość czcionki
Kontrast